Ingen nye Telenor-allianser i kikkerten

- Vi vurderer alliansebildet, men finner det ikke påtrengende for Telenor å finne nye eller styrke eksisterende teleallianser, sier konserndirektør i Telenor, Torstein Moland.

- Vi vurderer alliansebildet, men finner det ikke påtrengende for Telenor å finne nye eller styrke eksisterende teleallianser, sier konserndirektør i Telenor, Torstein Moland.

Moland sier til digi.no at det har skjedd mye i alliansebildet siden samtalene mellom Telenor og Telia ble avsluttet, men Telenor har ikke foretatt seg noe ut over "å vurdere markedet".

Situasjonen i januar kom som en følge av at Ameritech kjøpte seg inn i Tele Danmark i fjor høst. Moland benekter ikke at det har vært samtaler med Telia også etter at de offisielle samtalene var over, men disse har ikke gått på noe tettere samarbeid, heller som normale forretningsmessige forbindelser.

- Vi føler det ikke som påtrengende for oss å etablere nye og tettere allianser innenfor telekom, sier Moland, som mener Telia har et sterkere behov for dette enn Telenor.

Telecom Italia inngikk nylig en avtale med Cable & Wireless, som igjen satte Telecom Italias forbindelse med AT&T på vent. Telecom Italia og AT&T er viktige internasjonale partnere for Unisource, som er telealliansen som Telia er medeier i, sammen med televerk i Sveits og Nederland.

Om mulighetene for et tettere samarbeid mellom Telecom Italia og Telia, etter at Telia solgte seg ut av den italienske mobilioperatøren Omnitel, sier Moland at han snarere tolker dette mer som et ønske om å realisere gevinst, enn et nytt og tettere samarbeid.

Til toppen