Ingen nye utsettelser for Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet-sjef Willy Jensen er forsinket, men har nå endelig fått kontroll på flyttejobben til Lillesand.

Post- og teletilsynet-sjef Willy Jensen er forsinket, men har nå endelig fått kontroll på flyttejobben til Lillesand.

Post- og teletilsynet ble som et av seks tilsyn tvangsflyttet ut av Oslo. Juristene som skal holde Telenor og de andre teleselskapene i ørene skulle vært på plass i nytt bygg i Lillesand sent i 2006.

Men godkjennelsen av bygget tilsynet skal inn i strakk ut i tid. For først sa miljøvern-ministeren nei til tilsynets planer om å bygge i strandsonen og så stoppet lokale protester byggplanenen i sentrum av Lillesand.

Men nå er tilsynet i mål - protestene førte ikke frem.

- Alle ankene er avvist og vi har fått undertegnet byggekontrakt, forteller informasjonssjef i tilsynet, Ann Marie Storli, til digi.no. Planen er nå å flytte inn i april eller mai 2007. Vi blir derfor rundt fire måneder forsinket.

Til toppen