Ingen preferanse for friprog

IT-minister Rigmor Aasrud ble stilt til veggs i nettmøte.

Ingen preferanse for friprog
(Bilde: Per Ervland)

IT-minister Rigmor Aasrud ble stilt til veggs i nettmøte.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud stilte i går for første gang til nettmøte på regjeringen.no. På forhånd hadde publikum sendt inn spørsmål. Her kan du lese alle svarene.

Åpne standarder, personvern, regjeringens satsing på bredbånd i Distrikts-Norge, datalagrings­direktivet, mislykkede IT-prosjekter og IT-politikk var blant temaene som ble tatt opp.

IT-ministeren fikk også skryt for på denne måten å åpne for toveiskommunikasjon med landets innbyggere.

På spørsmål om det svært omstridte datalagringsdirektivet oppfordret hun til debatt. Hun avslørte ikke eget standpunkt, men pekte i stedet på regjeringens høringsrunde.

- Jeg håper på mange innspill slik at vi kan ta en god beslutning, lød det i et kort svar.

Utsatt i årevis

Staten er gjennom offentlighetsloven pålagt å gjøre store deler av postgangen sin tilgjengelig. Prosjektet Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) er som digi.no har tatt opp tidligere flere år forsinket. Dette ble Aasrud spurt om, men hun kunne ikke svare på når løsningen blir klar.

- OEP er kraftig forsinket, og det er ikke bra. Men det viktigste har vært å få en solid løsning som fungerer, og som ikke lekker verken personopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

IT-havarikommisjon

En annen innsender foreslo at regjeringen oppretter en egen havarikommisjon for mislykkede IT-prosjekter i offentlig sektor. Dem er det som kjent mange av.

- Vi må lære av feilene vi gjør, uten at jeg vil si at en havarikommisjon nødvendigvis er løsningen.

Åpne standarder

Det er kjent at statsråden ivrer for åpne standarder. I nettmøtet gjentok hun hvor viktig hun mener dette er, som et redskap for blant annet å få til samhandling i offentlig sektor.

- Det er et område som helt sikkert vil stå høyt på dagsorden de neste fire årene.

Elendig IT-koordinering

Professor Arne Krokan fra NTNU tok opp det betimelige spørsmålet om at IT-bruken og –utviklingen i kommunesektoren er dårlig koordinert. Krokan spurte om ikke ministeren ville ta initiativ til en dialog med Kommunaldepartementet.

Aasrud var enig i at dette er en utfordring og varslet at FAD planlegger et inter-departementalt samarbeid, der både kommunesektoren og IT-direktoratet trekkes inn. Målet er å forbedre den elektroniske samhandlingen mellom stat og kommune, og mellom kommunene.

Hva med fri programvare?

IT-ministeren svarte faktisk også på undertegnedes innsendte spørsmål: Vil du føre en preferansepolitikk for fri programvare?

Det er et spørsmål vi også har stilt Aasrud tidligere, men da har hun utsatt svaret.

Hennes forgjenger Heidi Grande Røys ivret sterkt for fri programvare, men selv om hun lekte med tanken om en preferansepolitikk, der friprog skulle foretrekkes i offentlig sektor, kom hun aldri helt i mål med planene.

- Jeg synes det er viktig at brukere er klar over at det finnes forskjellige måter å anskaffe programvare på. Om virksomheter ender opp med proprietær eller fri programvare, må den enkelte virksomhet selv bestemme utfra de fordeler og ulemper de ulike systemene har, og selvfølgelig ut fra behov, svarte Aasrud i går.

- Den forrige statsråden innførte heller ikke en preferansepolitikk for fri programvare, men hun mente friprog var viktig, understreker Friprogsenterets Christer Gundersen i en kommentar til digi.no.

Friprogsenteret er klare på at offentlig sektor ikke bør ta i bruk friprog i tilfeller der det ikke er den beste løsningen.

- Grande Røys vurderte å gå lenger i preferansepolitikken, men endte opp med å si at det er viktig å informere om mulighetene som ligger i friprog. Hun lyktes også endre anbudsprosesser og regelverket, og slik legge til rette for at fri programvare i større grad kan være aktuelt i anskaffelser. Det var en utfordring tidligere, sier Gundersen.

Ga mersmak

Alt i alt rakk fornyingsministeren å svare på 18 spørsmål, før tiden løp fra henne. Men det var åpenbart noe som frister til gjentakelse.

- Det var mange jeg ikke rakk å svare. Men dette ga mersmak!

    Les også:

Til toppen