- Ingen privatisering av Telia

Den svenske regjeringens proposisjon om Telia trekker opp linjene for selskapets fremtid. Den inkluderer ingen planer om delprivatisering.

Den svenske regjeringens proposisjon om Telia trekker opp linjene for selskapets fremtid. Den inkluderer ingen planer om delprivatisering.

Den svenske regjeringen skriver i proposisjonen at Telia skal ha samme muligheter som sine konkurrenter i andre europeiske land, men kravene til Telia i form av avkastningskrav er også de samme som i andre selskap, som vil si 10-15 prosent.

Regjeringen mener Telia ikke har noe akutt kapitalbehov, og gjør det klart at en privatisering at Telia ikke er aktuelt.

Hovedområdet for Telia skal være Norden og østersjøområdet og vil inkludere distribusjonsprodukter og tjenester, men ikke produksjon av programinnhold innenfor medieområdet. Det understrekes at Telias satsing i utlandet skal være med på å styrke virksomheten i hjemmemarkedet.

Til toppen