Ingen regulerer Telenor i tv-markedet

Telenor dominererer tungt på TV - uten noen klar regulering. Her er hvorfor:

Ingen regulerer Telenor i tv-markedet

Telenor dominererer tungt på TV - uten noen klar regulering. Her er hvorfor:

Norkring er Norges største distribusjonsselskap av tv- og radiosignaler. Selskapet ble startet i 1996, eid av Telenor og NRK i fellesskap. 1. juli 1999 overtok Telenor 100 prosent av eierskapet som i den nye organisasjonen er plassert under forretningsområdet Telenor Broadcast.

Telenor står også bak Norges Televisjon (NTV) som er konsesjonsinnehaver og plattformoperatør til det digitale bakkenettet sammen med NRK og TV2.

Det innebærer at Telenor etter hvert har fått en betydelig markedsmakt i Norge på fjernsynsmarkedet.

Telekomanalytiker Tore Aarønæs mener Telenor i dag kan ha så mye som 75 prosent markedsandel av fjernsynsmarkedet med distribusjon og betal-tv gjennom satellitt- og kabelselskapet Canal Digital.

Man kan trygt si at Telenor har en såkalt SMP-posisjon («significant market power»), men det er svært uklart hvem av myndighetene som skal føre tilsyn med hva.

Konkurransetilsynet sa i sin vurdering av NTVs søknad om konsesjon for det digitale bakkenettet at eierkonstellasjonen reiser konkurransemessige problemstillinger både på distribusjon og innhold i flere ulike markeder. Det vil være uheldig, fordi Telenor også behersker alle de alternative plattformene, det vil si satellitt, kabel og bredbånd, og også er betydelige på mobil.

Konstellasjonen medfører at utbygging og drift av det digitale bakkenettet for fjernsyn i Norge kontrolleres av de to største innholdsprodusentene, NRK og TV2. Dessuten er Telenor en betydelig aktør innen distribusjon av fjernsyn via de alternative plattformene satellitt og kabel-TV, skriver Konkurransetilsynet i høringsuttalelsen.

Innstillingen peker på en fare for at konkurrerende tv-kanaler til NRK og TV2 blir tilbudt dårligere vilkår.

– Men ettersom NTV var den eneste søker til det digitale bakkenettet, hindret dette en ny uavhengig plattform til å konkurrere med Telenors allerede eksisterende, sier seksjonssjef Asbjørn Englund for medier og telekommunikasjon i Konkurransetilsynet til digi.no.

Deler av årsaken er at Telenor eier dagens tv-mastnett og en konkurrent ville måtte leie dette av Telenor.

RiksTV vil bli NTVs betal-tv med plass til 50 kanaler i det digitale bakkenettet og vil konkurrere med Get og Viasat, men Englund mener bildet ville sett annerledes ut om NTV hadde andre eiere enn Telenor.

Det er mange myndigheter som skal holde kontroll med tv-virksomheten til Telenor, NRK og TV2. I tillegg til Konkurransetilsynet, har Medietilsynet, Kulturdepartementet, Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet (PT) sitt å si om innhold og markedsmakt.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt konsesjon til NTV, og som dermed også har åpnet for en dominerende markedsstilling.

– Vi kan følge med på om NTV utøver misbruk av markedsmakt, men vi har ingen påvirkning på hvor store de er. Da måtte vi i så fall ha et fisjonsapparat som hindrer at selskaper blir for store, sier Englund.

Også PT har uttalt at de frykter Telenors dominerende stilling i mediebransjen, ved at mindre konkurrenter kan bli diskriminert. Det er PT som har den tekniske kontrollen og deler ut frekvensbånd. PT skal sørge for at det som er tildelt ikke skal forstyrre andre.

– Vurderingen av markedsdominans er fryktelig vanskelig, og vi forholder oss til det som er definert av EU, sier PT-direktør Willy Jensen til digi.no.

Så lenge aktøren ikke går mot konkurranseloven ved forretningsnektelse, prisnekting eller kartellsamarbeid, er det vanskelig å si at noen misbruker markedsmakten, mener han.

Hvem som skal styre innholdssiden, synes også noe uklart. Medietilsynet skal overholde reklameregler, fremme ytringsfrihet og kontrollere innhold på sex og vold. Men hvem skal føre tilsyn når Telenor sender norsk fotball med rettigheter eid av NTV, NRK og TV2?

Til toppen