«Ingen» resirkulerer mobilen

Utrangerte mobiler er miljøfarlig spesialavfall. Likevel ender de fleste i søpla.

«Ingen» resirkulerer mobilen
Bilde:

I fjor kjøpte nordmenn 2,3 millioner mobiltelefoner. I snitt beholder vi mobiltelefonen i to år. Ungdom mellom 16 til 20 beholder mobilen i bare ni måneder før de bytter til en ny.

Det blir det mange utrangerte mobiltelefoner av – og tallene fra returselskapet Elretur tyder på at mange av disse kan utgjøre en stor miljøfare.

For Elretur mottar nemlig bare ti prosent av de telefoner som selges hvert år.

Teknisk sjef Ole Viggo Svendsen sier at noen går til andre returselskaper. Andre blir liggende i skuffer og skap, eller, i verste fall, havner på søppelfyllinger uten å bli behandlet som spesialavfall.

Mobiltelefonen er liten og kan virke harmløs. Men den inneholder både bromerte flammehemmere og tungmetaller som kadmium.

– Et forbrenningsanlegg vil aldri kunne rense det helt bort. Miljøfarlige stoffer vil sitte igjen i slagg og slam, og komme på avveie, sier Svendsen til digi.no.

Bakgrunnen for returordningen er myndighetenes forskrift om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften). Denne forskriften pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter og å gjenvinne og resirkulere materialene i produktene.

Svendsen forteller til digi.no at Elretur har avtale med rundt 1.000 leverandører som tar imot gammelt elektronisk utstyr fra sine kunder for videre retur. I tillegg samarbeider Elretur med kommunene og henter inn store mengder gammelt el-utstyr hos forhandlere som Expert og Lefdal.

– Forbrukere har i dag en rett til å levere gamle elektroniske produkter gratis til enten søppelfyllinger som tar imot og behandler det som spesialavfall eller til forhandlere, fortsetter Svendsen.

Bare halvparten av mobilleverandørene er tilsluttet Elretur. Resten er tilsluttet andre retursystemer.

Svendsen trekker spesielt fram det gode samarbeidet med kommunene som fruktbart. En egen bil; Ella miljøbil, reiser rundt til skolene i Norge og samler inn mobiltelefoner. Bilen er utformet som et klasserom hvor elevene blir invitert inn for å lære mer om miljøriktige produkter.

– Vi har et aktivt tilbud ute i kommunene om retur av småapparater som inkluderer mobiltelefonen. Så langt har klart å besøke halvparten av alle Norges skoler, og vi har fått inn mange gamle mobiltelefoner på den måten, sier Svendsen til digi.no.

Disse blir videre behandlet som spesialavfall, der batteriet blir destruert og resten av materialene ufarliggjort.

Les mer om:
;