Ingen særfordeler for Nextel-kunder

Konkurransetilsynet vil gripe inn om Scandinavia Online (SOL) ikke blir like tilgjengelig for kunder av andre Internett-leverandører som for kunder av Telenor Nextel.

Konkurransetilsynet vil gripe inn om Scandinavia Online (SOL) ikke blir like tilgjengelig for kunder av andre Internett-leverandører som for kunder av Telenor Nextel.

"SOL A/S vil gi alle internettbrukere og alle aksessleverandører tilgang til SOL på ikke-diskriminerende vilkår."

Slik lyder det første punktet i avtalen som Telenor Nextel og Schibsted var nødt til å signere for å unngå at Konkurransetilsynet med loven i hånd stanset Internett-samarbeidet mellom Telenor og Schibsted. Nå rasler Konkurransetilsynet med sabelen for å minne SOL på at avtalen fremdeles gjelder.

- SOL er forpliktet til i henhold til avtalen å gi alle på ikke-diskriminerende vilkår tilgang til SOLs innhold, sier førstekonsulent i Konkurransetilsynet, Asbjørn Englund, til digi.no.

Problemet for Konkurransetilsynet har vært at mens Nextels kunder får tilgang til SOLs såkalte medlemstjenester gratis, må andre interesserte kunder betale 49 kroner i måneden. Da denne virkeligheten ble kjent for Konkurransetilsynet tidligere i høst, ble partene bedt om en uttalelse om forholdet.

Administrerende direktør i Scandinavia Online, Erik Hagen, skriver i sitt svar til Konkurransetilsynet den 10. desember at SOL har hatt kontinuerlige diskujoner med Telia, Tele2 og Janco Multicom, men at det ennå ikke foreligger noen avtaler.

- Dette er en spesiell sak medgir Englund, som sier tilsynet ennå ikke vurderer tiltak i saken, men at det er et spørsmål om tid.

- Tidlig i januar vil vi ta stilling til om vi skal gjøre noe i saken eller ikke, sier Englund.

Internettsamarbeidet mellom Schibsted og Telenor
Samarbeidet, som ble offentliggjort 8. november 1997, går i korthet ut på at Telenor betalte Schibsted 100 millioner kroner over tre år for å overta selskapets 40.000 aksess-kunder, og at de to aktørene sammen etablerte SOL AS, med Telenor som minoritetseier på 35 prosent. SOL skulle stå for innholdsproduksjon på Internett. Dette førte i sin tur til at Telenor Nextel ble sittende som den totalt dominerende aksessleverandøren av Internett til privatmarkedet, med en markedsandel på rundt 75 prosent.
Til toppen