Ingen søkere til IT-lærerstilling

Høgskolen i Bergen (HiB) oppretter fra høsten et eget fagtilbud der studiet skal gi studentene ferdigheter i bruk av datautstyr og programvare til undervisningsformål. Men da høgskolen søkte etter IT-lærer fantes det ikke én kvalifisert søker.

Mens det var hard konkurranse om de 22 studieplassene ved det nye faget, var det ingen interesse i hele tatt for å undervise de nye studentene ved Høgskolen i Bergen.

Høgskolen har normalt rundt 40 kvalifiserte søkere til undervisningsstillinger. Også ved byens andre utdanningsinstitusjon, Universitetet i Bergen (UiB), er det problemer med å skaffe undervisningspersonell. UiBs Institutt for informatikk hadde én kvalifisert søker da den siste stillingen ble utlyst, og den søknaden kom fra Danmark.

HiBs talentspeiding i miljøet har også vært til liten nytte så langt, og Odd Inge Steen ved avdeling for lærerutdanning, sier til Bergens Tidende at høgskolen nå ser etter midlertidige løsninger for å berge faget, som å ansette en ikke-kvalifisert søker.

Steen sier at en må tilby minst 100.000 kroner mer i årslønn for å kunne få napp hos en kvalifisert søker til stillingen.

For mens nyutdannede høgskolekandidater innenfor datafag blir tilbudt begynnerlønner på 250.000 til 280.000 kroner, får førsteamanuensisene som underviser de samme studentene vel 300.000 kroner i lønn. De nyutdannede fortsetter å stige i lønn i motsetning til ansatte ved universitetene og høgskoler.

Så langt er det på landsbasis opprettet 310 nye studieplasser innenfor informasjonsteknologi fra høsten av, hvorav 90 på høyere nivå.

Til toppen