Ingen SOL-sjefer til SOL

Adm dir Erik Hagen presenterte organisasjonen til Scandinavia Online AS fredag. Lederteamet består av en miks av personer fra Telenor Media og Schibsted Nett. Ingen sentrale lederskikkelser fra Telenor Online vil bli med i Scandinavia Online.

Adm dir Erik Hagen presenterte organisasjonen til Scandinavia Online AS fredag. Lederteamet består av en miks av personer fra Telenor Media og Schibsted Nett. Ingen sentrale lederskikkelser fra Telenor Online vil bli med i Scandinavia Online.

Jan Moberg, som overtok som leder for Scandinavia Online-prosjektet i Telenor Online i sommer, valgte å takke nei til en overgang til det Schibsted Nett dominerte nye selskapet. Moberg har vært en meget viktig figur i den forretningsmessige videreutviklingen av Scandinavia Online, og hans manglende overgang kom nok som en skuffelse på Erik Hagen og styreformann Birger Magnus. Moberg går foreløpig over på et intranett-prosjekt i Telenor Online.

Direktør for forretningsutvikling i Telenor, Stein Tømmer.
Stein Tømmer.

Heller ikke direktør for forretningsutvikling Stein Tømmer ville forlate Telenor. Tømmer har vært i Telenor helt siden selskapet ble startet som Telepost i 1991, og har vært en viktig brikke for Telenor Onlines forretningsmessige suksess.

Direktører er det likevel ingen mangel på i Scandinavia Online AS. Under administrerende direktør Erik Hagen blir det syv av dem. Direktørkollegiet og de respektives arbeidsområder pr 1.1 blir seende slik ut:

Knut Falchenberg, direktør bedriftsmarked

Falchenberg kommer fra Schibsted Nett. Ansvarsområder: Bedriftssalg, handel, media, finans, reise, referanse, region.
Morten Stensland, direktør privatmarked

Kommer også fra Schibsted Nett. Stensland får ansvaret for felter som sport, spill, helse, ungdom, marked, salg.
Arne Krumsvik, redaktør - redaksjonen

Tidligere VG-journalist Krumsvik er også en Schibsted Nett-er. Stikkord for hans områder er overordnet struktur/design, desk, multimediaredaksjon, Kvasir-redaksjon
Torbjørn Teigen, direktør internett og annonse

Teigen kommer fra Telenor Media. Hans områder blir annonsesalg, forretningsutvikling og internasjonale kontakter.
Gisle Hannemyr, utviklingsdirektør

Hannemyr har hatt stillingen som utviklingsdirektør i Schibsted Nett, og beholder dermed sine arbeidsområder mer eller mindre uendret. Disse omfatter stikkordsmessig elektronisk handel, back-office systemer og nrukertjenester / web-verktøy
Per E. Dybvik, direktør tjenesteutvikling og produksjon

Dybvik kommer fra Telenor Media. Stikkord som angis for avdelingen er konsulenttjenester, intern utvikling, teknisk. Dybviks avdeling blir kanskje den største potensielle pengemaskinen.
Peer O Østli, direktør drift

En Schibsted Nett-mann. Ansvarsområder er tjeneste- og maskindrift, kundeservice, intern IT

Nedover i rekkene vil ifølge Hagen vel 25 personer komme fra Telenor Online, mens like mange går fra Schibsted Nett til Telenor Online. Mellom 15 og 20 personer kommer over fra Telenor Medias web-prosjekter. Telenor Media legger toner dermed kraftig ned sin satsning på web-utvikling; bare syv personer blir igjen i Per Einar Dybviks tidligere organisasjon.

Stødig kurs

Hagen varslet ingen radikale endringer i forretningsmålene. Formelen for suksess er å etablere tematiske "torg" hvor konkurrenter forhåpentligvis skal leve sammen i harmonisk idyll, til glede for Scandinavia Online og dets annonseselgere. Dette skal gjøres innen et utall av kategorier. SOL skal ikke avvikle Schibsted Netts egen innholdsproduksjon, som under Arne Krumsviks ledelse i dag sysselsetter 3-4 profesjonelle journalister.

- Vi skal bruke redaksjonen til å skape stoff der hvor våre innholdspartnere har huller, men vil selvsagt avvikle innholdssatsninger mot segmenter hvor vi kan komme i konkurranse med våre egne kunder, sa han i en samtale med digi:tele fredag kveld.

Hagen regner med at kundene til Telenor Online vil følge med over i det nye Scandinavia Online, og fremholder at ingen eksisterende SOL-kunder har signalisert at de ikke vil bli med på lasset videre. Fusjonen skaper en sårbar situasjon i så måte, da alle kontrakter som Telenor Online har inngått med SOL-kunder nødvendigvis må forhandles og signeres på nytt.

Det bekymrer åpenbart ikke Hagen: - Flere av kundene vurderte overgang til SN uten å vite om fusjonen, forteller han. - Også mediebedrifter, både innenfor Schibsted, Orkla og andre. Ingen har sett noe problematisk i denne fusjonen.

Taper mindre

Hagen har ingen forhåpninger om å tjene penger i 1997, men regner med å tape mindre enn før fordi selskapet slipper den kostbare aksessbiten. Han vil ikke ut med konkrete tall. Uansett har Schibsted nå fått betalt det meste av det de har brukt på internett de siste 14 månedene av Telenor, og vil også få reell kompensasjon for et høyst teoretisk bortfall av inntekter de neste tre årene av onkel Tormod.

Til toppen