Ingen statlig initiativ for digital radio

Det blir foreløpig bare solgt noen hundre digitale radioer i Norge i året, og bransjen håper på FM-stopp.

Det blir foreløpig bare solgt noen hundre digitale radioer i Norge i året, og bransjen håper på FM-stopp.

Sendenettet for digital radio (DAB) i Norge nærmer seg nå en dekning på 70 prosent, men salget av mottakere er nærmest null.

Ifølge informasjonssjef Erik Andersen i Elektro- og elektronikkbransjen (EE), blir det bare solgt et hundretalls digitale apparater årlig. Estimatet for inneværende år er 1.000 enheter, som også vil være grunnlag for neste års estimat.

Til sammenligning presenterer International Herald Tribune en analyse fra den britiske interesseorganisasjonen Digital Radio Development Bureau. Analyseselskapet spår at England innen året vil ha solgt en million digitale radioer, mot 700.000 solgte per i dag.

Innen 2008 vil antallet øke til 13 millioner digitale radioer. Storbritannia er det landet som har kommet lengst i utbredelsen av DAB-radioer, tett etterfulgt av Tyskland.

Andersen bekrefter at det bare er blitt solgt mellom 3.500 og 5.000 digitale radioer i Norge i løpet av de åtte siste årene. Dette er ikke imponerende tatt i betraktning at det årlig selges i snitt 850.000 radioer. Resultatet er en stor skuffelse for NRK, P4 og Kanal5 som i dag sender digital radio.

I dag er det bare Nordvestlandet, indre del av Sør-Norge, og områdene fra Nord-Trøndelag og nordover unntatt Tromsø og deler av Finnmark, som ikke har dekning. Andersen etterlyser nå et politisk initiativ for å få en fortgang i salget.

Han frykter at så lenge nordmenn har så godt utbygd FM-nett og radiosendinger, vil de ikke slå av de analoge sendingene med mindre myndighetene vedtar det.

- Innhold er fortsatt viktigere for folk flest enn teknologien. Hva de hører er viktigere enn hvordan de hører, sier han til digi.no.

For det er ingen tvil om at lydkvaliteten med digital radio vil heves betydelig med en jevnhet i mottakingen. Dette betyr mye for Norge som har en utfordrende topologi med mange fjell, fjord og dalsøkk.

DAB-radioen blir en multimedieradio som gir alle muligheter for tilleggstjenester som å sende bilder, video, grafikk og tekst.

Kulturdepartementet på sin side forteller at de analoge signalene etter hvert vil bli slått av med det digitale bakkenettet, etter vedtak i Stortinget.

– Men det er ikke tilsvarende initiativ for digital radio, presiserer førstekonsulent i mediaavdelingen i Kulturdepartementet, Åse Kringstad til digi.no.

Departementet legger opp til en parallell kringkasting (simultankringkasting) med både analoge og digitale radiosendinger. I en periode vil det også være parallelle analoge og digitale sendinger for fjernsyn, men her er det besluttet at de analoge signalene etter hvert blir slått av.

Dersom FM-nettet skulle bli slått av, vil det trolig bli frigjort en del frekvenser, mener Kringstad.

Hun forteller at da Stortinget sist behandlet saken (Innst.S.nr 103 1997-1998) ble det besluttet at DAB-utviklingen skulle være markedsstyrt. Det innebærer at kringkastingsselskapene selv må ta stilling til om de vil satse på DAB-teknologien og velge om og hvor raskt utbyggingen skal skje.

Kringstad understreker at det foreløpig ikke er vilje fra myndighetene om å slå av de analoge sendingene.

Ifølge Erik Andersen er DAB bygget ut i hele Danmark, mens Sverige ligger på lavgir med et DAB-nett bare i de tre, fire største byene.

Prisen for en radiomottaker er fra noen hundrelapper opp til noen tusen, som gir en mulighet får både digitale og analoge kanaler samtidig.

Til toppen