Ingen større entusiasme for ny GNU-lisens

Etter 18 måneder og fire utkast, skal den nye GNU-lisensen for åpen kildekode lanseres.

Ingen større entusiasme for ny GNU-lisens

Etter 18 måneder og fire utkast, skal den nye GNU-lisensen for åpen kildekode lanseres.

Klokken 18 norsk tid i kveld, altså fredag 29. juni, vil Richard Stallman, i live video fra nettstedet til Free Software Foundation (FSF) høytidelig lansere versjon 3 av GNU General Public License, GPLv3.

Det er 16 år siden dagens lisens, GPLv2, ble lansert.

Revisjonsprosessen har tatt 18 måneder og krevde fire utkast. Likevel vekker ikke GPLv3 den store entusiasmen i Linux- og åpen kildekodemiljøet.

    Les også:

Linux-opphavet Linus Torvalds mener for eksempel at den endelige utgaven er langt bedre enn de første utkastene, men ennå ikke like god som dagens utgave, GPLv2. Torvalds ser bare én grunn til eventuelt å utgi Linux-kjernen under GPLv3, og det er dersom Sun går inn for å utgi OpenSolaris under samme lisens.

På et toppmøte for utviklere av Linux-kjernen for to uker siden, var det bred enighet om at det ikke er verdt bryet å bytte fra GPLv2 til GPLv3, og at det heller ikke er ønskelig med en dobbel-lisensiering.

Stemningen blant applikasjonsutviklere tyder heller ikke på at flertallet deler Stallmans syn på behovet for en ny lisens, jamfør undersøkelsen til professor Alan MacCormack ved Harvard Business School, i samarbeid med selskapet Keystone Strategy: A Developers Bill of Rights: What Open Source Developers Want in a Software License.

Et av de viktigste stridspunktene gjelder det Stallman og FSF kaller «tivoisering», det vil si at GPL-kode brukes slik at det i praksis er umulig å endre et program.

Uttrykket stammer fra tv-boksen Tivo som bygger på GPL-programvare, men der det i praksis er umulig for brukerne å installere annen programvare, eller endre kildekoden til programvare som kjøres.

Det nyeste eksempelet på tivoisering, ifølge FSF, er Apple iPhone.

GPLv3 er lagt opp med tanke på å hindre tivosering. Linus Torvalds mener derimot at tivoisering er helt i orden. Ifølge MacCormack-undersøkelsen er applikasjonsutviklere flest enige med Torvalds.

Et annet stridspunkt gjelder vurderingen av Microsofts avtaler med Linux-distributører som Novell, Linspire og Xandros: GPLv3 er lagt opp spesielt med tanke på å gjøre det umulig for Microsoft å vinne fram i patentsaker. De som har inngått disse avtalene understreker at de er uenige i Microsofts syn om at Linux bryter med Microsoft-patenter og opphavsrett, og mener FSF opptrer unødvendig stridbart.

I mars reiste redaktør Bryan Richard i Linux Magazine reiser en kritikk av GPLv3 som synes svært vidtrekkende, men som har vært lite kommentert. I The GPL Has No (Networked) Future peker han på at GPLv2 hadde et hull som tillot en viss grad av samspill mellom GPL-kode og webtjenester (web services) under andre lisenser. Han mener at GPLv3 i praksis gjør dette hullet vidåpent. Richard forklarer at tekst som ville utvidet GPLv3 til også å gjelde kode levert som en tjeneste til annen kode, ble avvist av FSF, og at det ble videre klargjort at GPLv3 bare skal dekke kode som brukes direkte, og ikke som samspillende tjeneste.

Hans konklusjon er at GPLv3 svekker vernet av åpen kildekode, og at GPLv3-kode kan fritt benyttes i alle slags kommersielle applikasjoner, bare man kan ordne det slik at den åpne koden leveres som «tjeneste» til den lukkede.

Til toppen