Ingen Telenor-rabatt i Norge

Regjeringen vil ikke sette i verk spesielle tiltak for å fremme salg av aksjer i Telenor/Telia i Norge når staten skal selge aksjer i det fusjonerte selskapet, fordi svenskene synes det er en dårlig idé.

Regjeringen vil ikke sette i verk spesielle tiltak for å fremme salg av aksjer i Telenor/Telia i Norge når staten skal selge aksjer i det fusjonerte selskapet, fordi svenskene synes det er en dårlig idé.

Og fordi svenskene har kommet fram til at dette ikke er noen god idé for Sverige, har en norsk interdepartemental arbeidsgruppe i sin utredning konkludert med at dette heller ikke er noen god idé for Norge.

Årsaken blir oppgitt åvære at det ikke er funnet en god måte å skille det norske markedet fra det svenske, og at det derfor synes å være vanskelig å bruke incentiver i forbindelse med aksjesalg i Norge.

Dette kommer fram i en orientering som er tatt inn i et forslag om en del endringer i samferdselsdepartementets budsjett for neste år, skriver departementet i en pressemelding.

Til toppen