Ingen vårløsning for internettbruken

Den siste InterTrack statistikken viser at det er en foreløpig stillstand i internettutviklingen. De fleste utviklinger både når det gjelder tilgang og bruk er små og innenfor feilmarginen.

Den siste InterTrack statistikken viser at det er en foreløpig stillstand i internettutviklingen. De fleste utviklinger både når det gjelder tilgang og bruk er små og innenfor feilmarginen.

Avdelingsleder i Internett Research i Norsk Gallup Institutt AS, Ulf Andersen, tror ikke denne utviklingen betyr at det er fullstendig stagnasjon i markedet.

- Kanskje det er en pust i bakken. Det er ikke godt å si, nå er resultatene på samme nivå som i januar. Men det har ikke stagnert helt. Pila peker samme vei, selv om det er små svingninger, sier Andersen til. digi.no.

Det er svak framgang på de fleste områder av InterTrack-undersøkelsen. Tilgang til Internett i Norge var i mars på 1,682 millioner personer. Det er en liten framgang fra februar, hvor det tilsvarende tallet var på 1,65 millioner nordmenn.

De fleste brukerene har fremdeles tilgang til Internett hjemmefra. 992.000 personer kunne aksessere fra hjemmet, mot 854.000 fra jobb. Her har det vært veldig små endringer.

I husstandene er Internett-tilgangen i mars den høyeste som er målt, men marginalt høyere enn januartallene. I mars hadde 523.00 husstander tilgang, mot 519.000 husstander i januar.

1,25 millioner personer bruker Internett månedlig i mars, mens den daglige bruken er fremdeles godt under, med 361.000 personer.

- Hvorfor holder den daglige bruken seg så lav?

- Jeg tror en av grunnene kan være at folk blir stadig mer målrettede i bruken, søker færre sider og vet hvor man skal på nettet. Det gjør at man kanskje surfer litt mindre hyppig, og at behovet ikke like stort, sier Andersen.

Til toppen