ANALYSER

- Ingen vet hva CRM er

Kunnskapen om CRM er på et absolutt lavnivå i Norge, viser ferske tall.

5. mars 2008 - 12:25

CRM-system er et verktøy som bedrifter bruker for å håndtere sine kunderelasjoner. Det skal gjøre det enklere for de ansatte å holde oversikt over hva man gjør og har gjort i forhold til den enkelte kunde.

Men selv om mange bedrifter i dag har en eller annen form for salgs- og kundeverktøy, er kunnskapen om begrepet CRM på et lavnivå blant nordmenn.

En undersøkelse på oppdrag fra CRM.biz blant 1000 tilfeldige utvalgte over 18 år i norske husstander, avdekker at nordmenn vet svært lite om CRM.

Bare seks prosent av befolkningen svarte riktig på spørsmålet:

Kjenner du til eller har du hørt om begrepet CRM eller CRM-systemet? I tilfelle, kan du kort si hva det er?

Det er få som oppgir at de har hørt om CRM både blant yrkesaktive og befolkningen generelt. Av alle de 1000 spurte, utgjør de yrkesaktive 708 eller 71 prosent.

Ser man på hele befolkningen, oppgir 14 prosent at de har hørt om CRM eller CRM-systemet, mens 16 prosent av den yrkesaktive har kjennskap.

I spørsmål 2 blir det forklart hva CRM er til de yrkesaktive og deretter spurt om de benyttet et slikt verktøy selv i sitt arbeid.

Bare 35 prosent svarer at de bruker et slikt verktøy. 53 prosent svarer at de ikke har hørt om det. Det er altså over halvparten av dem som bruker CRM-system i sitt arbeid, som ikke vet at det er et CRM-system de bruker.

Menn har noe høyere kjennskap til CRM enn kvinner. 9 prosent av mennene vet hva CRM er, mot 3 prosent blant kvinnene. Det er i aldersgruppen 30-44 år at kjennskapen er høyest med 10 prosent, mens den er lavest i aldersgruppene under 30 år.

Mens 14 prosent av dem som bor i Oslo/Akershus vet hva CRM er, varierer denne andelen mellom 2-5 prosent i de øvrige delene av Norge.

Bruken av CRM er mest utbredt blant ansatte i privat sektor. 21 prosent av ansatte i privat sektor svarer at de bruker et CRM–verktøy i sin jobb, mens 7 prosent av de ansatte i offentlig sektor svarer det samme.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.