Ingen vet hva det koster å droppe digitalt bakkenett

NRK og TV2 ønsker å bruke 3-4 milliarder kroner på et digitalt TV-nett - fordi det skal bli billigere. Men hvordan vet NRK og TV2 det?

NRK og TV2 ønsker å bygge et nytt, landsdekkende mastnett som skal servere digital TV. Prislappen er på rundt 3-4 milliarder kroner, hvorav selve nettet koster litt under halvparten og resten skal brukes til å dele ut dekodere til brukerne. TV2 og NRKs samarbeidsselskap, Norsk Televisjon, fremfører åtte argumenter for at man skal skape et norsk mastbasert digital-TV-system. Men mange av disse argumentene er også gode argumenter for analog TV.

Her er argumentene:

1. Eneste distribusjonsteknologi som gir TV-dekning samme hvor i landet du bor

2. Beste løsning for portabelt og mobilt mottak (digital-TV i bilen, i båten og på hytta)

3. Den beste og billigste løsningen for region- og lokalfjernsynet over hele landet

4. Bedre utnyttelse av knappe, naturgitte frekvensressurser

5. Større konkurranse i TV-markedet, lavere forbrukerpriser og økt kanaltilbud til hele befolkningen

6. Den eneste TV-plattformen som kan underlegges nasjonal styring

7. Den minst sårbare løsningen i forbindelse med beredskap i krise og krig

8. Den enkleste og mest brukervennlige måten å motta TV på.

Analog TV tilfredsstiller blant annet kravene om nasjonal dekning, portabilitet og brukervennlig løsning.

I argument tre hevder Norsk Televisjon at det blir billigere å sende digitalt, men selskapet underbygger ikke dette videre. For det kan ikke selskapet - ingen har regnet på hva det koster å videreføre dagens analoge nett.

Det er bare eieren av dagens analoge nett, Telenor-selskapet Norkring, som kan fremskaffe disse tallene. Hvis det blir noe av, er det trolig Norkring som skal bygge digital-nettet.

- Vi har ikke regnet på dette ennå, men tror vi vil bli bedt om dette av våre eiere, sier Norkring-sjef Nils-Jørgen Felldal til digi.no.

Å sammenligne er også vanskelig fordi ingen vet hva det kostet å bygge det analoge TV-nettet i Norge.

- Deler av utstyret er 20-30 år gammelt. Vi må vedlikeholde både master, hus, antenner og sendeutstyr, forteller Felldal.

Hva Norkring bruker på årlig vedlikehold vil ikke Felldal avsløre. Men på spørsmål fra digi.no, bekrefter han at Norkring fortløpende har vedlikeholdt sitt nett - man har ikke stoppet opp i påvente av utbyggingen av et digitalt nett.

digi.no har derfor gjort følgende omtrentlige overslag på hvordan Norsk Televisjon og Norkring skal få regnestykket til å gå i hop:

Kilder digi.no har snakket med forteller at NRK betaler rundt 100 millioner kroner for å distribuere NRK1. Det er billigere å spre NRK2 og TV2. Selskapene sier at et digital nett vil halvere kostandene - altså fra rundt kanskje 250 millioner kroner til 125 millioner kroner.

Norsk Televisjon vil med en avgift på 500 kroner i året fra 600.000 kunder, tjene 300 millioner kroner. Betaler selskapet 425 millioner kroner (125 millioner kroner fra eget budsjett og 300 millioner kroner fra kundene) vil Norkring få nedbetalt en investering på 3,5 milliarder kroner på åtte år.

Dette er altså et ganske hyggelig regnestykke, men det tar bare med seg utbyggingskostnadene og inneholder ikke penger til drift, vedlikehold eller rente-effekter.

Uansett det digitale regnestykke, vil det neppe koste 450 millioner kroner å vedlikeholde det analoge nettet. Totalt sett - med både dine, NRK og TV2s kostnader, blir det ikke billigere å distribuere digitalt.

En mulig bonus med digitale sendinger er at antallet kanaler øker. I første omgang tar imidlertid NTVhøyde for at kun fire kanaler blir tilbudt: NRK1, NRK2, TV2 og en ny kanal som får navnet TV2+.

Til toppen