Ingen ville utfordre Telenor på TV-nett

Som forventet, har regjeringen bare mottatt én søker til konsesjon for digitalt bakkenett for tv.

Som forventet, har regjeringen bare mottatt én søker til konsesjon for digitalt bakkenett for tv.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har mottatt én søker til konsesjonen til å bygge og drive et digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge, heter det i en pressemelding. Søkeren er Norges televisjon (NTV). Selskapet eies i fellesskap av NRK, TV2 og Telenor Broadcast Holding.

Deler av årsaken er at Telenor eier dagens TV-mastnett og en konkurrent ville måtte leie dette av Telenor.

Tor Fuglevik, sjef i NTV sier til digi.no at det ikke er gitt at NTV velger Telenors Norkring-selskap som utbygger. Men på spørsmål fra digi.no medgir han at Telenor har "en kolossal konstandsfordel".

Konsesjonen ble lyst ut på nytt 30. juni 2005. Konsesjonen ble første gang kunngjort i 2002. NTV – den gang eid av NRK og TV2 – var da eneste søker. Under prosessen med fastsettelsen av de endelige konsesjonsvilkårene søkte NTV i februar 2005 om å få utvidet konsesjonsperioden, fra tolv til femten år.

7. mars i år ble andre aktører invitert til å melde eventuell interesse for å søke på konsesjonen med de nye vilkårene. Telenor Broadcast Holding meldte sin interesse innen fristen. Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vurderte det da slik at hele konsesjonen måtte lyses ut på nytt. Men i stedet for å konkurrere mot NTV, fant Telenor det mer hensiktsmessig å inngå som partner i selskapet.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vil nå gå gjennom søknaden for å sikre at minimumskravene satt i utlysningen er oppfylt. Søknaden vil samtidig bli forelagt konkurransemyndighetene for konkurransemessig vurdering, heter det i pressemeldingen.

    Les også:

Til toppen