Ingen ville utfordre Telenor på TV-nett

Som forventet, har regjeringen bare mottatt én søker til konsesjon for digitalt bakkenett for tv.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har mottatt én søker til konsesjonen til å bygge og drive et digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge, heter det i en pressemelding. Søkeren er Norges televisjon (NTV). Selskapet eies i fellesskap av NRK, TV2 og Telenor Broadcast Holding.

Deler av årsaken er at Telenor eier dagens TV-mastnett og en konkurrent ville måtte leie dette av Telenor.

Tor Fuglevik, sjef i NTV sier til digi.no at det ikke er gitt at NTV velger Telenors Norkring-selskap som utbygger. Men på spørsmål fra digi.no medgir han at Telenor har "en kolossal konstandsfordel".

Konsesjonen ble lyst ut på nytt 30. juni 2005. Konsesjonen ble første gang kunngjort i 2002. NTV – den gang eid av NRK og TV2 – var da eneste søker. Under prosessen med fastsettelsen av de endelige konsesjonsvilkårene søkte NTV i februar 2005 om å få utvidet konsesjonsperioden, fra tolv til femten år.

7. mars i år ble andre aktører invitert til å melde eventuell interesse for å søke på konsesjonen med de nye vilkårene. Telenor Broadcast Holding meldte sin interesse innen fristen. Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vurderte det da slik at hele konsesjonen måtte lyses ut på nytt. Men i stedet for å konkurrere mot NTV, fant Telenor det mer hensiktsmessig å inngå som partner i selskapet.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vil nå gå gjennom søknaden for å sikre at minimumskravene satt i utlysningen er oppfylt. Søknaden vil samtidig bli forelagt konkurransemyndighetene for konkurransemessig vurdering, heter det i pressemeldingen.

    Les også:

Til toppen