Ingenting stopper Bill

Verken år 2000-problemet eller konkurrenter ser ut til å kunne bremse Bill Gates: I går la han på nytt frem resultattall som viser rakettvekst.

Verken år 2000-problemet eller konkurrenter ser ut til å kunne bremse Bill Gates: I går la han på nytt frem resultattall som viser rakettvekst.

Mye skulle tyde på at Microsoft omsider ville komme til en motbakke, men Bill Gates ser tvert imot ut til å ha funnet enda et gir. I går la selskapet frem tall for tredje kvartal som viser en vekst i inntektene (resultat) på 30 prosent og en omsetningsvekst på 28 prosent.

Bill Gates satt igjen med utrolige 16,8 milliarder kroner å ha solgt programvare (og litt konsulenttjenester) for 41 milliarder kroner.

Det vil si at Bill sitter igjen med omtrent hver tredje krone han selger for.

Den største trusselen mot Microsoft var år 2000-problemet, som får mange kunder til å bremse innstalleringen av nye systemer. Men gårsdagens tall viser at Microsoft har skåret klar av problemet som så mange av deres konkurrenter har kjørt rett på. Gates unnslapp også jordskjelvet i Taiwan.

Under fremleggelsen av tallene i går pekte Microsoft tvert imot på gode nyheter for PC-bransjen. Så langt går salget av PC-er (og dermed Microsoft-programvare) så det spruter, og enda hyggeligere: Microsoft ser ingen problemer for fjerde kvartal.

Microsoft spår at salget og fortjenesten vil stige 18 prosent i fjerde kvartal.

- Jekk opp estimatene deres, sa Microsoft til den amerikanske finansbransjen.

Så langt ser alt greit ut for Bill Gates og daglig leder Steve Ballmer, men flere mørke skyer truer i horisonten:

1: Prisen på Microsoft Office er under press, både fra store kunder og fra billige konkurrenter.
2: Windows utgjør en stadig større del av prislappen etter hvert som PC-prisene faller og billigere Internett-bokser med andre operativsystem som Linux kommer i salg.
3: Det hersker usikkerhet rundt når Windows 2000 kommer i salg og hvordan produktet vil bli mottatt.

Til toppen