Ingenting tydet på fusjonsbrudd

Ingenting tydet på at fusjonen mellom Telenor og Telia skulle gå i vasken. Tilsynelatende ble nemlig Telenor/Telia-avtalen tolket på samme måte fra både norsk og svensk side.

Ingenting tydet på at fusjonen mellom Telenor og Telia skulle gå i vasken. Tilsynelatende ble nemlig Telenor/Telia-avtalen tolket på samme måte fra både norsk og svensk side.

Det fortalte den svenske departemenstråden Dag Detter da han i dag ble utspurt i forbindelse med granskingen som den svenske konstitusjonskomiteen nå har satt i gang om fusjonen.

Detter sa at det først ved styremøtet den 8. mars at det ble klart at tolkningene var ulike. Bare noen få dager etterpå ble den norske og svenske statsminister enige om at fusjonen ikke burde gjennomføres, skriver Dagens IT.

Detter svarte på spørsmålet om hvorfor den svenske og norske regjering la fram ulike proposisjoner for sine respektive nasjonalforsamlinger, at samordningen mellom proposisjonene var skjedd på korrekt vis. - Det er ikke vår jobb å fingranske norsk tekst, sa han og henviste til at det kan finnes politiske og kulturelle forskjeller som motiverer til ulike uttrykksmåter.

Til toppen