Ingvild Myhre skal lede Teknologirådet

Regjeringen har oppnevnt 15 nye medlemmer til Teknologirådet, som vil bli ledet av Network Norway-sjef Ingvild Myhre.

Blant medlemmene er professor og forfatter Jon Bing, journalist Gudleiv Forr, IT-gründer Shahzad Asghar Rana, filosof Ragnar Fjelland og student Edina Christin Ringdal. Rådet er oppnevnt for 4 år.

- Aldri før har riktig bruk av teknologi vært viktigere. Valg av teknologi er tett knyttet til hvilken fremtid vi vil ha, sier Myhre, i en pressemelding.

Teknologirådet skal gi uavhengige innspill til Stortinget og regjeringen og legge til rette for offentlig debatt. Arbeidet omfatter prosjekter som samfunnssikkerhet og personvern, Kyotomekanismer og teknologiutvikling, sporing og merking av matvarer og fremtidens eldreomsorg.

- Det nye Teknologirådet har solid samfunnsinnsikt så vel som bred teknologikompetanse og er godt rustet til å vurdere muligheter og konsekvenser ved ny teknologi, sier Tore Tennøe som leder Teknologirådets sekretariat i Oslo.

Teknologirådet er Norges medlem i European Parliment Technology Assessment (EPTA) - et europeisk nettverk som vurderer ny teknologi for parlamenter. Det danske Teknologirådet, det britiske parlamentet og EU-parlamentet er blant de 17 medlemmene i nettverket.

Medlemmene i det nye Teknologirådet:

 • Ingvild Myhre, konsernsjef Network Norway
 • Professor Jon Bing, UiO, Oslo, dr.jur.
 • Journalist Gudleiv Forr, Dagbladet
 • Elisabeth Harstad, senior visepresident i Det Norske Veritas, daglig leder for Avdeling for Forskning og utvikling
 • Forsker Camilla Schreiner, UiO, Oslo, cand. scient. geofysikk
 • Seniorforsker Randi Haakenaasen, FFI, Oslo/Kjeller, fysiker
 • Professor Ragnar Fjelland, UiB, Bergen, fysiker og filosof
 • Vice president Silvija Seres, FAST Search and Transfer
 • Forskningsdirektør Alf Holmelid, Høgskolen i Agder
 • Shahzad Asghar Rana, Questpoint
 • Professor Ola Dale, NTNU
 • Edina Christin Ringdal, student i kybernetikk ved NTNU
 • Seksjonsleder Carsten Tank-Nielsen, Hydro
 • Spesialrådgiver Liv Lunde, IFE
 • Professor Edel Elvevoll, Norges Fiskerihøgskole
Til toppen