Inmarsat med 6Mbit/s via satellitt

I 2004 lanserer Inmarsat en bredbåndstjeneste som vil gi over 6 Mbit/s båndbredde via en generasjon nye satellitter.

I 2004 lanserer Inmarsat en bredbåndstjeneste som vil gi over 6 Mbit/s båndbredde via en generasjon nye satellitter.

For å distribuere kapasiteten har Inmarsat tildelt den europeiske gruppen Astrium en kontrakt på 700 millioner dollar for å bygge tre nye satellitter av typen I-4, som etter planen skal være operative i 2004.

Astrium inkluderer selskapene DaimlerChrysler Aerospace, Matra Marconi Space og Marconi Electronic Systems, og to av satellittene bygges for å dekke 80 prosent av jordens overflate, mens den tredje skal ligge på bakken som reserve.

Målet er at de eksisterende Inmarsat-kundene skal finne en bredbåndsversjon av Inmarsat like nyttig og nødvendig som dagens tjenester. Inmarsat-kundene består i hovedsak av profesjonelle brukere, og ble opprinnelig bygd for maritim sektor. Etter hvert har flere andre kundegrupper kommet til. Blant annet British Telecom og Telenors tjeneste Mobiq benytter Inmarsat, basert på terminaler fra Nera og Thrane & Thrane.

Toppsjef i Inmarsat, Michael Storey, sier det nye systemet skal kunne håndtere 10 ganger så mange brukere som selskapet kan i dag.

Med de nye satellittene vil selskapet kunne håndtere høyhastighets Internett, video on demand, videokonferanser, fax og e-posttjenester, som forventes gi inntekter på mellom 10 og 12 milliarder dollar i løpet av satellittenes levetid på mellom 10 og 15 år. Systemet er også kompatibelt med tredje generasjon mobiltelefoni, UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).

I motsetning til konkurrerende systemer som Iridium (som nå er begjært konkurs) og Globalstar kan Inmarsat vise til flere år med overskudd for sine satellittbaserte tjenester som nylig inkluderte en 64 kbit/s-tjeneste (GAN) for å supplere eksisterende 2,4 kbit/s-tjenesten beregnet for taletelefoni. Den nye bredbåndstjenesten går foreløpig under navnet B-GAN (Broadband Global Area Network).

Inmarsat tar i dag vel 20 kroner per minutt for samtaler og 120 kroner per megabyte for datatrafikk, mens GAN koster mellom 24 og 40 kroner per megabyte for datatrafikk.

Inmarsat ble opprinnelig etablert i 1979 som et interstatlig kommunikasjonsselskap for skip, men de 87 eierne, der Telenor er blant de aller største, planlegger børsintroduksjon med salg av vel 25 prosent av aksjenes.

Til toppen