Inmarsat privatiseres

Den internasjonale satellittorganisasjonen Inmarsat, som har Telenor som en av sine største eiere, blir omdannet til aksjeselskap 1. april neste år. Samtidig er det også klart for en aksjeemisjon i selskapet, noe som åpner for nye eiere.

Den internasjonale satellittorganisasjonen Inmarsat, som har Telenor som en av sine største eiere, blir omdannet til aksjeselskap 1. april neste år. Samtidig er det også klart for en aksjeemisjon i selskapet, noe som åpner for nye eiere.

Inmarsat eies i dag av 84 ulike medlemsnasjoner, gjerne via nasjonenes ulike tidligere eller nåværende statlige teleoperatører. Fremtidens Inmarsat skal bestå av to deler, et aksjeselskap som skal konkurrere i markedet på kommersielle vilkår, og en internasjonal del som fremdeles skal eies av medlemsnasjoner, som i hovedsak skal konsentrere seg om "public service"-tjenester, eksempelvis redningstjeneste til havs.

- Inmarsat er den første internasjonale organisasjonen som gjennomfører en restruktureriung til å bli et privat selskap, sier generaldirektør i Inmarsat, Warren Grace, i en pressemelding.

Telenor er en av de største eierne i Inmarsat med en eierandel på 6,8 prosent, noe som også gjenspeiler at Eik jordstasjon formidler nesten 20 prosent av all Inmarsat-trafikk. Eik eies av de nordiske teleoperatørene med Telenor som dominerende eier med vel 70 prosent.

Inmarsat er en av de få internasjonale tilbydere av satellittjenester med mer enn 125.000 kunder, i hovedsak innenfor maritime bransjer. Blant fremtidens rivaler finnes Iridium og Globalstar som også skal tilby internasjonal satellittelefoni, men over egne satellitter.

Vel 75 prosent av Inmarsats inntekter kommer fra satellittelefoner og redningstjenester, resten fra landbaserte telefoner.

Til toppen