INMAs styreleder melder seg ut av reklamedebatt

Nettorganisasjonen INMA vil gjerne at mediebyråene skal ha en større del av kaka for å bringe annonsører til nettmediene. Styreleder Nina Hølke er ansatt i et mediebyrå og har trukket seg ut av diskusjonen om byråprovisjoner.

Onsdag ettermiddag kom meldingen om at nettorganisasjonen INMA gjerne vil legge føringer i bransjen for satser for byråprovisjon og informasjons- og garantigodtgjørelse til mediebyråene.

Organisasjonen foreslår en fordeling på fem prosent byråprovisjon og fem prosent informasjons- /garantigodtgjørelse som mediebyråene skal sitte igjen med. Organisasjonen mener at en økning av informasjons- og garantigodtgjørelsen er hensiktsmessig i forhold til at Internett som annonsemedium fortsatt er i startgropen, og behovet for informasjon og kontinuerlig opplæring er stort.

Samtidig har enkelte poengtert at en uforholdsmessig stor økning av satsen, spesielt på bekostning av byråprovisjonen, vil være lite formålstjenlig for bransjens troverdighet, skriver INMA i en pressemelding.

Provisjonene har i mange år vært omstridt innen de tradisjonelle mediene: annonsørene har villet fjerne hele ordningen etter påstander om at en organisasjon som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i realiteten har innført prismonopol, mens mediebyråene og mediene har redusert godtgjørelsen, men tvilholder på systemet.

Nå vil altså internettbransjen standardisere satsene slik at de blir endel av det gode medieselskap på linje med tradisjonelle medier.

- Det er viktig for bransjens troverdighet at kommunikasjonen rundt slike provisjoner er klar og ensrettet, og naturlig at føringer for dette kommer fra en bransjeorganisasjon. Det er viktig å understreke at retten til fem prosent informasjons- og garantigodtgjørelse skal være under forutsetning av at INMAs anbefaling kontraktsfestes i avtalene med mediebyråene, der mediebyråenes plikt i forhold til oppdateringsmøter skal spesifiseres, sier Terje Gaupseth, leder i INMA, i en pressemelding.

Problemet med utspillet til INMA er imidlertid at Gaupseth inntil nylig jobbet i et mediebyrå og styreleder Nina Hølke fortsatt jobber i det samme byrået. Dermed er ledelsen i den uavhengige internettorganisasjonen i realiteten part i saken.

- Jeg skjønner utmerket godt hva du spør om. Når det gjelder Terje, er han 100 prosent knyttet til INMA og har ingenting lenger med Media.com å gjøre. Det er uproblematisk. Når det gjelder meg selv, sa jeg tidlig fra at jeg ikke ønsket å være delaktig i akkurat denne diskusjonen, sier Hølke til digi.no.

Hun mener det mest var henne selv innen INMA som så på dette som en problemstilling.

- Det er greit å være føre var i en slik situasjon. Hos Media.com er det andre som har kommunikasjonen med INMA om denne saken. Prosentsatsene som INMA har konkludert med, er kommet gjennom en demokratisk prosess som har gått over lang tid, sier Hølke og mener hun kun har lagt én føring i arbeidet:

- Det eneste jeg har sagt, er at man må greie å rydde opp i avtaleverket mellom nettstedene og mediebyråene og kommer fram til en anbefaling om en prosentsats. Det spiller i prinsippet ingen rolle om den satsen er 2 eller 15 prosent, sier hun.

- Dere befinner dere på et omstridt område. Forventer dere bråk med dette utspillet?

- Hvis du mener debatten mellom ANFO og MBL, har vi merket oss det som er skjedd. Ved at mediebyråene inngår separate avtaler med nettstedene, unngår vi påstander om prismonopol, mener hun.

Til toppen