Inmeta byr på selskap

Inmetaa-sjef Jarl Øverby prøver å kjøpe seg større i konsulentmarkedet.

Inmeta byr på selskap

Inmetaa-sjef Jarl Øverby prøver å kjøpe seg større i konsulentmarkedet.

Inmeta var lenge kjent for å være ett rendyrket lisensselskap som levde av å selge volumpakker av programvarelisenser til mellomstore og store bedriftskunder. De har imidlertid lagt om strategien, og leverer også konsulenttjenester.

Selskapet har tydelige ambisjoner om å vokse seg markant større enn de er i dag, og i en børsmelding forteller selskapet at de har lagt inn bud på Exense Consulting.

Inmeta tilbyr Exense-aksjonærene 4,05 kroner per aksje, noe som er en budpremie på 31 prosent sammenlignet med børsverdien til Exense ved børsslutt i går.

Exense-aksjonærene vil imidlertid ikke få kontant betaling. De tilbys en aksje i børsnoterte Inmeta for hver aksje i Exense. Det tilsier en verdsettelse på cirka 100 millioner kroner.

I børsmeldingen forteller Inmeta at de allerede har fått forhåndsaksept for 30,7 av aksjene i Exense.

- Vi ser økte industrielle og finansielle muligheter i et styrket og utvidet konsern. Vi er tilfreds med at styret og ledelsen i ExenseConsulting er positiv til initiativet om å skape et enda mer slagkraftig selskap. Fundamentet i denne potensielle transaksjonen styrker vekstmulighetene ytterligere for begge selskaper både i Norge og Norden gjennom at vi begge har en nordisk agenda, sier Jarl Øverby, konsernsjef i Inmeta, i en pressemelding.

Til toppen