Innen 2003 bruker ingen tape til backup

To spådommer gjentar toppsjef Mike Ruettgers i lagringsspesialisten EMC så ofte han kan: Innen 2003 bruker ingen tape til backup, og ingen server selges med disk.

To spådommer gjentar toppsjef Mike Ruettgers i lagringsspesialisten EMC så ofte han kan: Innen 2003 bruker ingen tape til backup, og ingen server selges med disk.

Som toppsjef for den globale markedslederen innen bedriftslagring, er det ikke unaturlig at Ruettgers har et lagringssentrert syn på tilværelsen. Men hans konklusjoner er de samme, og hans argumentasjon like kraftfull, når han tar et globalt utgangspunkt, og henvender seg til verdens økonomiske og politiske ledelse på World Economic Forum i Davos.

Denne artikkelen bygger på innlegg og artikler som Ruettgers har skrevet og holdt siden januar i år.

Slik Ruettgers ser verden, øker lagringsbehovene kraftig i årene framover. Innen 2003, spår han, vil den gjennomsnittlige representanten for verdens 2000 største bedrifter ha en petabyte - tusen terabytes eller en million gigabytes - med data tilgjengelig online.

- Verdens største selskaper dobler sitt lagringsbehov hvert år, skrev Ruettgers i en artikkel for tidsskriftet Exchange i mai i år. - Dot-com-selskapenes behov øker enda raskere, men en faktor på fem til åtte hvert år.

Han mener følgelig at IDCs anslag om en tolvdobling av lagringsmarkedet, målt i kapasitet, fra 1998 til 2002 er for forsiktig.

Ruettgers roser seg selv og sitt selskap for å ha innsett tidlig på 1990-tallet at det viktigste ved databehandling er ikke hvor kraftig prosessoren er, men hvor rask og hvor pålitelig datatilgangen er. Mot slutten av 1990-tallet var dette allment anerkjent. Han trekker gjerne fram en artikkel fra magasinet Fortune datert februar 1999 der det heter: "Et selskap kalt EMC har avdekket en av de sentrale sannhetene i dataalderen: Hver gang du trykker "send", kjøper aksjer online eller klikker på en annonse, genererer du data som må oppbevares et sted. Å finne det rommet - å skape det rommet - er kritisk for IT-revolusjonen."

Bedriftens lagringsnett er det ene stedet, ifølge Ruettgers, som kan samle all informasjon fra alle slags datasystemer. Bruken av informasjon forblir distribuert, men styringen av den - struktur, tilgjengelighet, sikkerhet og så videre - sentraliseres.

Budskapet vinner stadig større gjenklang. På konferansen Network Storage 2000 i slutten av juni offentliggjorde EMC en undersøkelse blant 800 selskaper i 15 land, der spørsmålet var hva de først og fremst tenker på når de skal legge opp et nytt system. 40 prosent oppgav lagring som det primære hensynet. 20 prosent sa nettverk, 25 prosent sa applikasjoner. Bare tolv prosent oppgav tjenere.

Faktoren som går igjen i alle momenter for å forklare eksplosjonen i lagringsbehov, er Internett. Når bredbånd kommer, med alt det innebærer av utveksling av video, musikk og videokonferanser, vil markedet for lagringsprodukter virke uendelig stort.

Ruettgers har full tillit til at lagringsnett med det de innebærer av kapasitet, pålitelighet og katastrofeberedskap, vil følge tilstrekkelig med teknologisk til å tilfredsstille de enorme kravene som kommer. Men én teknologi mener han er dødsdømt: sikkerhetskopiering til tape. Årsaken er enkel: Mens lagringsnett og moderne speilingsteknologi gjør det mulig å duplisere data over store avstander nærmest i sanntid, og ha raske rutiner for gjenoppretting, kreves det 15 måneder, selv med den mest moderne teknologien, å gjenopprette 1 petabyte med data fra tape.

- De kommende årene vil tape erstattes av disk, fordi disker er raskere. Innen 2001 forventer vi at verdens 2000 største selskaper vil legge om all backup av driftskritisk informasjon fra tape til disk, skrev Ruettgers i Exchange i mai.

På nettlagringskonferansen i juni fullførte han spådommen: Innen 2003 vil all driftskritisk backup og gjenoppretting gjøre per disk i stedet for tape.

Lagringsnett innebærer at det ikke lenger er hensiktsmessig å kjøpe servere med disker utover det minimum som trenges til å starte dem og oppbevare operativsystemet deres.

- Dagens lagringssystemer opererer uavhengig av serverne... Intelligente lagringsnett... er den teknologien som muliggjør den nye økonomien, skrev Ruettgers i Exchange.

- Innen tre til fem år, tror vi datamaskiner ikke vil selges med disker overhodet, like lite som de selges med nettverk i dag. Lagringskapasitet vil aksesseres enten trådløst eller gjennom en veggkontakt, på samme måte som telefoni i dag.

"Universal Data Tone" er uttrykket Ruettgers liker å bruke for å karakterisere dette fenomenet.

Lagringsnett er kjernen i den nye informasjonsinfrastrukturen. Servere er periferiutstyr som gir tilgang til informasjonen gjennom ulike applikasjoner, det vil si tjenester. Og det viktigste ved kjernen er ikke selve diskene eller svitsjene, men programvaren som styrer det hele og som sørger for at serverne - og dermed kundene - får det de trenger når de trenger det.

- Innen tre til fem år, tror vi datamaskiner ikke vil selges med disker overhodet, like lite som de selges med nettverk i dag. Lagringskapasitet vil aksesseres enten trådløst eller gjennom en veggkontakt, på samme måte som telefoni i dag.

Internettdata og bedriftsdata - i form av stadig mer avanserte systemer for ressursforvaltning og kundehåndtering - er i følge Ruettgers to bølger som truer med å oversvømme bedrifter som i dag vedlikeholder hver sin infrastruktur for disse to funksjonene. Et felles lagringsnett er uomgjengelig for å realisere synergien som ligger i en sammenslåing.

Lagringsleverandørene står foran en gullalder, fordi etterspørselen øker mye raskere enn prisfallet per megabyte. Ruettgers har en enkel formel for å beskrive dette fenomenet: Etterspørselen dobles hver gang prisen faller med 25 prosent per megabyte.

Det har tidligere vært spøkt med at EMC står for "enda mer cash". I 1998 omsatte selskapet for fire milliarder dollar. I 2001 er målet hele ti milliarder. Med de enorme forventningene EMC har til markedet, kan dette målet betraktes som beskjedent. Det er med andre ord rom for andre.

Les mer om lagringsrevolusjonen i disse artikelene:


Lagringsleverandør ny yndling på Wall Street
Automatisk sikkerhetskopiering av inntil 100 PC-er
Sun: Framtidens byggekloss for lagring
Internasjonale allianser styrker Brocade innen SAN
Lagringsnett øker sterkt i Norge
Compaq lanserer driftssystem for lagringsnett
IBM satser milliarder på lagringsnett
Jiro blir til lagring som Java til programmering
90 prosent av IT-investeringen blir lagring
Lagringsnett på 17 terabytes med garantert oppetid
EMC ikke lenger kun for de største

Til toppen