Innen jul har tre av fem i verden en mobil

Den internasjonale teleunionen ITU tror milepælen 4 milliarder abonnenter er rett rundt hjørnet.

Innen jul har tre av fem i verden en mobil

Den internasjonale teleunionen ITU tror milepælen 4 milliarder abonnenter er rett rundt hjørnet.

I en pågående konferanse i New York om FNs tusenårs utviklingsmål – «Millenniuim Development Goals» – kunngjorde generalsekretær Hamadoun Touré i Den internasjonale teleunion ITU at det globale tallet på mobilabonnenter vil passere fire milliarder innen årsskiftet.

FNs tusenårs utviklingsmål ble vedtatt i 2000, og uttrykker alle verdens lands felles forpliktelse til å oppnå bestemte mål innen 2015. Blant disse er at ingen skal lenger oppleve ekstrem fattigdom eller sult, alle skal ha tilgang til grunnutdanning, likhet mellom kjønnene skal fremmes, barnedødelighet skal reduseres, mødrehygiene og -helse skal fremmes, epidemiske sjukdommer som HIV/AIDS og malaria skal bekjempes, det skal sikres et bærekraftig miljø, og det skal utvikles et globalt partnerskap for utvikling, ved blant annet å gjøre informasjons- og kommunikasjonsteknolgi tilgjengelig for alle.

Den globale veksten innen mobiltelefoni er imponerende, ifølge ITU. I 2000, da tusenårsmålene ble vedtatt, var den globale mobilpenetrasjonen 12 prosent. Siden har tallet på mobilabonnenter vokst med gjennomsnittlig 24 prosent i året. Tidlig i år ble den globale penetrasjonen anslått til 50 prosent. ITU tror den vil nå 61 prosent innen årsskiftet.

– Det faktum at det er registrert fire milliarder abonnenter viser at det er teknisk mulig å bringe IKT ut til hele verden, og at dette er en mulighet for levedyktig næringsutvikling, sa Touré.

ITU gjengir denne grafen som illustrerer utviklingen:

ITU advarer at penetrasjonsraten på 61 prosent ikke nødvendigvis innebærer at minst annethvert individ bruker en mobiltelefon. Det som telles, er abonnementer, og det er ikke uvanlig at noen har flere abonnementer. På den andre siden, som med Grameenphone i Bangladesh, er det i visse områder ikke uvanlig at flere deler på et abonnement.

De såkalte BRIC-landene – Brasil, Russland, India og Kina, står for en vesentlig del av økningen i tallet på mobilabonnementer.

Innen årsskiftet vil de stå for 1,3 milliarder abonnementer. I sommer passerte Kina 600 millioner abonnenter, og India nærmet seg 300 millioner. ITU understreker at markedsliberalisering har ført til økt konkurranse og lavere priser, og er følgelig en viktig faktor bak økningen i BRIC-landene.

ITU peker på at neste skritt er å utvide fra telefoni til bredbånd. Organisasjonen tror bredbånd er nøkkelen til å nå mange av de øvrige tusenårsmålene for utvikling.

    Les også:

Til toppen