Innfører aldersmerking av dataspill

Kultur- og kirkedepartetmentet er positive til at spillbransjen i Norge innfører aldersmerking av dataspill.

Kultur- og kirkedepartetmentet er positive til at spillbransjen i Norge innfører aldersmerking av dataspill.

Kultur- og kirkedepartementet har sammen med Statens filmtilsyn og spillbransjen tatt initiativ til en felles-europeisk selvreguleringsordning for aldersmerking av dataspill.

TV- og dataspill vil heretter merkes med spesielle ikoner som illustrerer innholdet. I tillegg skal det påføres en aldersgrense.

- Det er et tegn på ansvarlighet når spillbransjen innfører aldersmerking av dataspill. Kultur- og kirkedepartementet er positive til ordningen og vil følge den nøye i tiden fremover. Spillbransjen nyter en frihet under ansvar, sa statssekretær Berit Øksnes Gjerløw på et informasjonsmøte på Filmens Hus i dag.

Kultur- og kirkedepartementet har håp om at merkeordningen kan by på fordeler fremfor lovregulering. Dette fordi den omfatter flere europeiske land og dermed bidrar til å sikre en felles-europeisk merking av spill som selges innenfor det europeiske området.

Til toppen