Innfører nye krav til universell utforming, men bare for offentlige virksomheter

Nå innføres krav om tilgjengelighetserklæring på alle nettsteder og applikasjoner, og krav om at intranettet skal være universelt utformet. Private virksomheter er unntatt – foreløpig.

Innfører nye krav til universell utforming, men bare for offentlige virksomheter
Alle skal kunne bruke alle IT-løsninger, også interne systemer, mener Blindeforbundet. Illustrasjonsfoto: Ievgen Chabanov

Fredag vedtok Stortinget nye regler for universell utforming (UU) for nettsteder og mobilapplikasjoner. Endringene er i tråd med EUs web accessibility directive (WAD) og skal sikre at alle kan bruke digitale tjenester, uavhengig av funksjonsevne.