Inngår forlik i omstridt patentsak

Microsoft kjøper seg fri, og punger ut til Eolas for det mange mener er et ugyldig patent.

Microsoft kjøper seg fri, og punger ut til Eolas for det mange mener er et ugyldig patent.

Det ser ut til å være satt endelig punktum for en patentsak som på et tidspunkt våren 2006 førte til at nettsteder verden over måtte skrive om sin kode.

Det lille programvarehuset Eolas Technologies saksøkte Microsoft i 1999 og fikk medhold for sin påstand om at måten Internet Explorer håndterte tilleggskode på, krenket Eolas’ patent: I august 2003 ble Microsoft dømt til å betale 521 millioner dollar i erstatning.

Siden har saken gått fram og tilbake, i både domstolene og i USAs patentkontor.

Nå er striden etter alt å dømme slutt.

I forrige uke mottok aksjonærene i Eolas et brev fra ledelsen der det heter at striden nå er løst gjennom et forlik.

Eolas hevdet at måten nettleseren Internet Explorer håndterer tilleggskode – med plug-ins og applets – bryter med et patent som Eolas fikk godkjent tidlig på 1990-tallet.

Eolas-patentet dekker kurante former for interaktivitet på web, og den allmenne oppfatningen i bransjen var at Microsoft umulig kunne dømmes. W3C og flere IT-kjendiser, blant dem opphavet til Lotus Notes, Ray Ozzie, gravde fram materiale som skulle bevise at teknologien som Microsoft bygget på, var allment kjent før Eolas sendte inn sin patentsøknad. Derfor vakte det stor oppsikt da Microsoft i august 2003 ble dømt til å betale 521 millioner dollar i erstatning til Eolas. Microsoft sa først de ville gjennomføre påkrevde endringer på nettleseren – og dermed endret mye av måten hele Internett fungerer på – men ombestemte seg da det ble klart hvordan opinionen stilte seg.

Siden har saken vært ført i to arenaer, domstolene og USAs patentkontor.

I domstolene tapte Microsoft sin første ankesak, i januar 2004. Så angrep de denne kjennelsen ved å prosedere på at det var feil av dommeren å ikke tillate dem å argumentere for at selve patentet var ugyldig. I mars 2005 fikk de medhold på dette punktet, og i at hele søksmålet måtte behandles på nytt.

I USAs patentkontor gikk det først Microsofts vei: Godkjennelsen av Eolas-patentet ble trukket tilbake i mars 2004. Ved fornyet behandling i september 2005 fant imidlertid patentkontoret at patentet måtte godkjennes likevel.

Det svekket Microsofts stilling betraktelig: I desember 2005 meldte selskapet at de ville endre ActiveX slik at Internet Explorer kunne håndtere tilleggskode på en måte som etter deres syn ikke brøt med Eolas-patentet. Endringene ble gjort gjeldende fra april 2006.

Søksmålet skulle vært behandlet på nytt av domstolen i løpet av denne høsten.

I våres søkte Microsoft om å få innvilget et eget patent for hvordan nettlesere skal håndtere tilleggskode. Formuleringene i søknaden var de samme som i Eolas-patentet. I juni vedtok USAs patentkontor å innvilge søknaden.

Situasjonen ble plutselig tilnærmet absurd: To parter med gyldige og tilnærmet likelydende patenter skulle møtes i retten.

Forliket ser nå ut til å sette endelig punktum for denne saken.

Ifølge brevet til Eolas’ aksjonærer, innebærer forliket en finansiell kompensasjon anslått til mellom 60 og 72 dollar per aksje i det ikke-børsnoterte selskapet. Ingen amerikansk nettavis har dristet seg til å anslå hvor stor den samlede overføringen fra Microsoft til Eolas dermed blir. Ingen av partene har villet kommentere betingelsene i forliket.

I en e-post til Information Week nøyer Microsoft seg med å erklære seg tilfreds med at saken er blitt løst utenfor rettsapparatet.

Det eneste mulige forbeholdet ser ut til å være at Eolas skal holde et aksjonærmøte 4. september for å diskutere virkningen av forliket.

    Les også:

Til toppen