Inngår forlik om wwwsol.no

Eniro (tidl. SOL) har inngått forlik med studenten som registrerte og drev nettstedet wwwsol.no. Eniro-sjef Hans Petter Terning ettergir 170.000 i bytte mot doménenavn og husfred.

Eniro (tidl. SOL) har inngått forlik med studenten som registrerte og drev nettstedet wwwsol.no. Eniro-sjef Hans Petter Terning ettergir 170.000 i bytte mot doménenavn og husfred.

Nicolas Weiss-Andersen måtte møte i Asker og Bærum Tingrett i slutten av april etter at Eniro, som tidligere het Scandinavia Online, gikk til rettssak mot ham for bruken av doménet wwwsol.no - uten punktum mellom www og sol. BI-studenten ble der dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning og 79.800 kroner i saksomkostninger.

- Jeg er overbevist om at jeg ville nådd frem med anken min i Lagmannsretten, sier Weiss-Andersen til digi.no.

Likevel har han inngått forlik med Eniro, hvor han frasier seg retten til wwwsol.no. Som motytelse ettergis 169.800 kroner han egentlig skulle betalt i erstatning og saksomkostninger.

- Det er grenser for hvor mye tid man skal bruke på en hobbyvirksomhet, som denne siden var. Når man er i konflikt med et annet firma må man veie for og i mot om det er verdt det.

- Men er det ikke ganske åpenbart at et slikt doméne er opprettet først og fremst for å stjele trafikk fra www.sol.no?

- Nei. Trafikktallene fra SOL var latterlig lave, det er visstnok et sted mellom 0,1 og 0,2 promille sannsynlighet for feiltasting.

Weiss-Andersen hevder at domenenavnet er en forkortelse for "World Wide Web Solutions".

Han sier at han beholder domenet wwwsol.no, noe som bestrides sterkt fra Eniro, som har sendt følgende uttalelse fra adm dir Hans Petter Terning:

"Vi skjønner ikke hvordan Weiss-Andersen kan si at han beholder domenet wwwsol.no. Vi har nettopp undertegnet en avtale hvor det står klart at vi er enige om å anerkjenne dommen fra Tingretten hvor det står at Nicolas Weiss-Andersen Trading pålegges å opphøre med enhver bruk av domenenavnet wwwsol.no. Når det nå foreligger en rettskraftig dom hvor NWAT pålegges å opphøre med all bruk av domenenavnet vil Eniro gå til NORID og kreve overføring av domenet til Eniro i tråd med NORIDs navnepolitikk. Vi har ikke avtalt med Weiss-Andersen at han skal beholde domenet, tvert i mot er forliket klarere enn dommen med hensyn til Weiss-Andersens forpliktelser til å avstå fra å bruke domenenavneller andre kjennetegn som kan forvelsles med Eniros kjennetegn."

Weiss-Andersen er en av en lang rekke privatpersoner som har registrert domener for kjente varemerker på en tilsvarende måte.

- Privatpersoner besitter i dag domenenavn som wwwdagbladet.no, wwwvg.no, wwwtv2.no og flere andre, skriver Eniro i en pressemelding om saken.

Eniros advokatfullmektig Anders Reiremo understreker at dommen er prinsipielt meget viktig.

- Dommen slår fast at det åpenbart er villedende overfor nettbrukerne å registrere nettadresser som representerer feilstavinger av kjente merkevarer. Dette er en viktig dom også for andre kjente merkevarer på nett, sier Reiremo.

    Les også:

Til toppen