Innhold er konge?

Når Internett-konsulenter skal lage innhold på web er det ikke slik at vi begynner med enten design eller teknikk og at resultatet blir dårlig uansett, skriver Lene Gulbrandsen, kreativ leder i Cell Network AS. Hun refererer til digitodays artikkel om Nina Furus kommende bok om innhold på web.

Når Internett-konsulenter skal lage innhold på web er det ikke slik at vi begynner med enten design eller teknikk og at resultatet blir dårlig uansett, skriver Lene Gulbrandsen, kreativ leder i Cell Network AS. Hun refererer til digitodays artikkel om Nina Furus kommende bok om innhold på web.

Det er gledelig at det nå kommer en bok som tar for seg innhold på Internett. Nina Furu har helt rett når hun sier at dette fagområdet har for lite faglig basis å støtte seg til. Mange prioriterer innhold for lavt når de skal lanserer sin Internett-tjeneste. Og får heller ikke god nok rådgivning.
Les om Nina Furus bok her: Gir ut lærebok om innhold på web

Og hun har delvis rett når hun sier at bransjen trenger dette fordi den er ny og umoden. Jeg skriver delvis fordi det de siste par årene har tvunget seg gjennom en markedsorientering og profesjonalisering av Internett-konsulentbransjen, og fordi nettopp initiativ som hennes eget er et tegn på en bransje i modning.


Men jeg må korrigere henne når hun mener at internettkonsulentene enten begynner med design eller teknikk, og at resultatet dermed blir dårlig uansett. Det er lenge siden det var slik. Det kan nok i noen grad gjelde mindre selskaper, med endimensjonale fokus, men de større, seriøse aktørene satser tungt på både strategi og innhold.

Og det er nettopp den strategiske tanken som er nøkkelen til hvordan man skal kommunisere på Internett. Hva ønsker vi å oppnå med siden vår og hvordan? I denne helheten inngår strategi, innhold, design og teknologisk løsning som gjensidig avhengige deler.

Og det er ikke nødvendigvis slik som Furu sier at teknikk og design bør være underordnet, og at innholdet skal styre resten av innsatsen på web.

Strategien bak skal være det styrende elementet. Den skal bestemme designen, teknikken - og innholdet. Og dermed også være førende for hvordan kunden satser videre for å bruke nettet. Derfor er vår oppgave å tilby en strategi, en løsning og en opplæring som tjener kundens målsetting. Innhold er dermed et virkemiddel på linje med de andre virkemidlene.

Men det er et meget viktig virkemiddel, og jeg står hundre prosent bak Furu i at dette virkemidlet trenger en norsk lærebok. Jeg ser i mitt daglige arbeid at det ofte skorter på viten om hvordan man holder liv i de løsningene vi er med på å utvikle, etter at vi har ferdigstilt vår del av prosjektet. Dette tror jeg Furus innsats kan være med å bedre på.

Det kan bli et viktig bidrag til den profesjonaliseringsprosessen som foregår over hele linjen i vår bransje om dagen. Vi ser frem til bidraget til vårt "felles erfaringsfond" til høsten.

Til toppen