Innovasjon – Keiserens nye klær?

KRONIKK: Vi har et problem, skriver IKT-Norges Fredrik Syversen.

Innovasjon – Keiserens nye klær?
Det er nok snakk nå, mener IKT-Norges Fredrik Syversen. Han etterlyser handling. Bilde: REX/OJO Images/All Over Press

Begynner du å bli lei av å høre om innovasjon? Innovasjon er et ord som er blitt så mye brukt at det er nesten er blitt utbrukt. Det er et blitt synonymt med pilotprosjekter og rapporter uten substans. Når man snakker om at man jobber med noe innovativt nå, så vurderer man raskt om dette er nok et prosjekt uten ende. Man tar seg lett i å tenke; hvilke sjefer er det de skal imponere nå, eller hvilke offentlige budsjetter skal de ha kloa i?

Det må være et sykdomstegn, det er ikke til å underslå at det summes rundt lunsjbordene. Nytt innovasjonsprosjekt? Har vi satt opp en ny innovasjonslab, hva skal den brukes til? Skal vi være mer innovative nå...?

Feil fokus

Enhver kommune, og enhver etat med respekt for seg selv skal drive med innovasjon, men det må da være feil fokus? En kommune skal levere gode kvalititetstjenester, ikke nødvendigvis innovasjonsprosjekter! Men er det noe vi vet om dagen er at ordet INNOVASJON får det til å regne offentlige midler, men hva slags innovasjon utløser det?

Fredrik Syversen er direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.
Fredrik Syversen er direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

Jo, mange blir meget innovative i det å skrive søknader som bringer inn innovasjonspenger. Og de er det mange av. Vi har et problem. Vi er så rike at den eneste grunnen til at vi ønsker å være mere innovative er å få penger fra det offentlige. Det gir gale incentiver. Det er i hvert fall ikke «nødvendighetsprinsippet» som gjelder.

Jeg er lei av å snakke om innovasjon.

Vi må slutte å bare snakke og skrive om det og begynne å gjøre det. Ikke flere utredninger og prosjekter om innovasjon! Det virker som vi tror vi kan vedta innovasjon i et tildelingsbrev. Det går ikke. Dersom det offentlige vil ha gode innovative leverandører skal de spørre om to ting: Kvalitet først og deretter pris!

Oljeprisen er på vei ned, og vi blir etterhvert nødt til å endre oss for en ny virkelighet. Det presset kan gjøre oss godt. Vi må etterhvert begynne å stille oss noen spørsmål som må besvarers. Hvordan kan vi gjøre ting bedre? Hvordan vi kan endre måten vi jobber på for å få en bedre arbeidsplass, mere inntekter, eller mindre kostnader? Ja, da kan det jo hende at man også snubler til og blir litt innovative i samme slengen.

Jeg innser at jeg er selvmotsigende, og jeg lover å slutte å skrive og begynne å gjøre...

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Les mer om: