Innsidere rømmer NetCom

Direktører i NetCom solgte onsdag formiddag aksjer for nærmere 22 millioner kroner. Dermed har de aktuelle direktørene fjernet sin privatøkonomiske taps-risiko i NetCom-aksjene, men sitter fremdeles med en mulig oppside gjennom 138.000 opsjoner.

Direktører i NetCom solgte onsdag formiddag aksjer for nærmere 22 millioner kroner. Dermed har de aktuelle direktørene fjernet sin privatøkonomiske taps-risiko i NetCom-aksjene, men sitter fremdeles med en mulig oppside gjennom 138.000 opsjoner.

Ledergruppen i NetCom bestående av markedsdirektør bedrift Arild Nilsen, markedsdirektør privat Mikal Rohde, IT-direktør Harald Næss, finansdirektør Henning Stene og informasjonsdirektør Per Bjørkum solgte 22.000 aksjer hver til 175,67 kroner per aksje.

Direktørene betalte 75 kroner for de samme aksjene for tolv dager siden, etter at de løste inn opsjoner som ble tildelt høsten 1997.

Gevinsten hvor hver av de fem direktørene er 2,2 millioner kroner før skatt.

I tillegg solgte Bjørn Egil Jensen og Jens Hetland 7.000 aksjer hver til samme kurs. Disse to realiserte dermed gevinster for henholdsvis 700.000 og 504.000 kroner.

Samlet ble det i dag solgt aksjer fra innsiderene for nærmere 22 millioner kroner.

De syv innsiderene sitter etter aksjesalget med kun marginale aksjeposter i selskapet.

Ved utgangen av 1997 hadde "direktører i NetCom" (unntatt toppsjefen) ifølge årsrapporten opsjoner på 262.000 aksjer i NetCom. Ifølge selskapet er det ikke gjort utvidelse i disse avtalene i 1998. Dermed har trolig de ovennevnte direktørene tilsammen 138.000 opsjoner i NetCom i dag. Her ligger imidlertid innløsingskursen trolig opp mot 211 kroner.

Gjennom salget av aksjer har direktørene i NetCom fjernet risikoen for at et kursfall i NetCom skader dem privatøkonomisk. De nyere opsjonene, som har forfall i september 2000, gir de samme direktørene potensial for ny gevinst om kursen på NetComs aksjer beveger seg over 211 kroner.

Til toppen