Innsidesalg skremmer ingen

Innsidesalg ser ikke ut til å skremme markedet. Både i Context Vision og Ask har det de siste dagene blitt solgt store poster fra sentrale innsidere. De to selskapene var likevel sentrale drivkrefter bak oppgangen i IT-indeksen på Oslo Børs torsdag.

Innsidesalg ser ikke ut til å skremme markedet. Både i Context Vision og Ask har det de siste dagene blitt solgt store poster fra sentrale innsidere. De to selskapene var likevel sentrale drivkrefter bak oppgangen i IT-indeksen på Oslo Børs torsdag.

Positiv utvikling på Nasdaq onsdag førte til god start på dagen for de norske IT-aksjene torsdag. Utover dagen falt IT-indeksen noe tilbake, men den endte likevel opp 0,9 prosent til 1368,63 poeng. Totalindeksen fikk torsdag en oppgang på 0,5 prosent til 1318,69 poeng.

Norman Data Defense ble børsvinner blant IT-selskapene med en oppgang på 7,9 prosent til 35 kroner. Større utslag i indeksen gjorde likevel ContextVision som la på seg med ytterligere 6,9 prosent til 140 kroner. Selskapet har hatt oppgang i flere dager - også etter at sentrale innsidere solgte seg betraktelig ned onsdag. En analytiker digi.no snakket med onsdag forklarte at oppgangen var nært knyttet til likviditetsforbedringen i aksjen som innsidesalget medførte. Torsdagens oppgang er også relatert til innsidesalget får digi.no høre av en analytiker.

- Oppgangen i dag kan trolig forklares med at meglerhusene nå har delt ut sine kvoter til sentrale investorer. Nå selges restkvotene, sier analytikeren.

Ask meldte om aksjesalg fra sentrale innsidere torsdag, og også her fortsatte oppgangen. Aksjen la på seg med 1,7 prosent til 91,50 kroner som er den fjerde toppnoteringen for selskapet, som mandag meldte om planer om oppkjøp av den amerikanske konkurrenten Proxima.

- De fleste som solgte, avhendet kun mindre andeler av sin totalbeholdning. Unntaket er administrasjonssjef Sture Berg som kvittet seg med bortimot halparten av aksjene sine, sier analytikeren.

Ask meldte også om en ny emisjon onsdag kveld for å styrke sin internasjonale satsing, samtidig som en Proxima-aksjonær har gått til sak mot Proxima-ledelsen for å selge selskapet til underpris.

NetCom så en solid kursstigning torsdag etter at det ble klart at både norske og utenlandske analytikere sitter på resultatestimater som forsvarer et betydelig høyere kursnivå enn det vi har sett de siste dagene. Kursen endte opp 4,8 prosent til 163,50 kroner.

Etter det digi.no erfarer satt selskapet i januar igjen med et resultat på rundt 25 millioner kroner. I januar måned er det tradisjonelt ikke noe stort salg av mobiltelefoner, og dermed lave provisjonskostnader. Samtidig er det normalt lite trafikk de første to ukene i januar, noe som gir lavere inntekter enn normalt. Også en ny kampanje NetCom har mot sine forhandlere blir nevnt som et element i kursoppgangen.

Merkantildata fikk seg en nedtur i morgentimene torsdag etter at Computerworld meldte at selskapet hadde mistet en kontrakt med Kværner Oilfield. Tom Adolfsen uttalte seg senere til TDN finans der han hevdet at bruddet ikke ville få konsekvenser for andre kunder. Merkantildata-aksjen endte ned seks kroner til 350 kroner.

Omsetningen av aksjer og grunnfondsbevis endte på 2,26 milliarder kroner mot et årsgjennomsnitt på nesten 1,34 milliarder.

Til toppen