Da Institutt for informatikk kom på internett på 1980-tallet, var teknologien politisk ukorrekt i Norge

I stedet var det X.25 og OSI-protokoller som ble ansett som framtiden.

Da Institutt for informatikk kom på internett på 1980-tallet, var teknologien politisk ukorrekt i Norge
Terminalstue hos Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Bildet er fra 1985 og viser studenter ved det som etter alt å dømme er Tandberg TDV2200-terminaler. Foto: Teknisk Ukeblad

I den siste artikkelen vår nylige serie om de første .no-domenene, nevner vi det at Institutt for informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo (UiO) var svært tidlig ute i Norge med å bli knyttet til internett. Det skjedde allerede i 1983.