Faktasjekk: Er 5G farlig?

Det florerer med påstander om 5G på nettet. Blant annet hevdes det at 5G har ført til at fugler og insekter dør. Det finnes ingen forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, verken for mennesker eller dyr.

Faktasjekk: Er 5G farlig?
5G-nettene bygges nå – men er strålingen farlig? Faktisk.no har sjekket. Kurt Lekanger, Digi.no