INNSIKT: IPv6

Har du bare «gammeldags» internett? Her er IPv6-planene til en rekke norske internettleverandører

2020 kan bli et gjennombruddsår i Norge.

Flere norske internettleverandører planlegger en skikkelig utrulling av IPv6-støtten i løpet av det nærmeste året.
Flere norske internettleverandører planlegger en skikkelig utrulling av IPv6-støtten i løpet av det nærmeste året. (Illustrasjonsfoto: Colourbox/Romantiche. Montasje: digi.no)

2020 kan bli et gjennombruddsår i Norge.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Mens Norge for noen år tilbake var helt i verdenstoppen med å ta i bruk den  «nye» versjonen av internettprotokollen, IPv6, er vi nå heller middelmådige, skal vi tro Googles besøkstall. Omtrent 12 prosent av de norske brukerne kommuniserer med selskapet via IPv6. Resten benytter forløperen, IPv4. I en del andre land er andelen flere titalls prosentpoeng høyere.

Tallene for Norge ser ut til å stemme ganske godt med tall som Redpill-Linpro registrerer for VG.no. Der ligger IPv6-andelen fra Norge på rundt 15 prosent. 

Det er sannsynlig at enkelte tjenester før eller senere kun vil være tilgjengelige på IPv6. Da er det viktig at alle som ønsker nå bruke disse tjenestene, faktisk har mulighet til dette. I dag avhenger dette i stor grad av hva den enkeltes internettleverandør støtter og tilbyr.

IPv6-aksess

Digi.no opplever jevnlig å få hendelser fra lesere som ønsker at vi skal se nærmere på i hvilken grad ulike internettleverandører tilbyr kundene støtte for IPv6. Kombinert med at det nå ikke lenger er mulig å oppdrive ubrukte IPv4-blokker av en viss størrelse i Europa og at IPv6 tross alt har blitt en formell internettstandard, mener vi at tiden er inne for en gjennomgang. Vi har derfor spurt et antall større internettleverandører i Norge om de tilbyr støtte for IPv6 til alle kunder, hvorfor de eventuelt ikke gjør dette, samt hva de har for planer på dette området. 

Les også

Denne artikkelen gir ingen komplett oversikt, men den viser at det fortsatt er ganske store forskjeller på IPv6-prioriteringene til de ulike aktørene. Oppsummert kan en nok likevel konkludere med at IPv6-støtte om ikke så lenge kommer til å være regelen framfor unntaket, kanskje allerede i 2020.

NextGenTel

NextGenTel var tidligere en av Telenors største konkurrenter innen DSL-basert bredbånd. Senere har selskapet også kommet med fiberbaserte tilbud. 

Daniel Røtne, produktsjef bredbånd, svarer slik på digi.nos spørsmål:

Tilbyr NextGenTel IPv6-støtte til samtlige aksesskunder? 

Vi har plan om å migrere kundene over på en aksessform som vi tilbyr IPv6 på.

Daniel Røtne, NextGenTel

– Nei, vi holder på å ferdigstille utrulling av IPv6-støtte på våre kunder med DHCP som aksessmodell. Dette inkluderer fiber og kobberkunder.

Hvilke tjenester/teknologier/kunder er ikke inkludert, og hva er årsakene til dette?

– Vi kommer ikke til å tilby IPv6-støtte på kobberkunder med PPP aksessmodeller. Denne aksessmodellen fases fortløpende ut. De fleste kunder på denne aksessformen kan vi flytte over til DHCP.

Hvilken eventuelle planer har NextGenTel for å tilby slik støtte til alle kunder?

– Vi har plan om å migrere kundene over på en aksessform som vi tilbyr IPv6 på.

Telenor

Norges største telekomselskap tilbyr internettaksess via både fiber, koaksialkabel, telefonkabelen og mobilnettet.

Les også

– Telenor gjennomførte et stort prosjekt i 2014/2015 der formålet var å innføre IPv6 som «dualstack» IPv4/IPv6 for majoriteten av alle kunder på mobil- og fastnett, skriver informasjonssjef Magnus Line i en epost til digi.no.

Vi vil fortsette dette arbeidet for gjenværende kunder gjennom 2020.

Magnus Line, Telenor

– For kunder på Telenors kabel-nett (HFC) har det vært et eget valg å aktivere IPv6. Vi ønsket at dette skulle være valgfritt, ettersom mange kunder har hatt eget utstyr som ikke nødvendigvis har støtte for IPv6. Mesteparten av kundene har nå oppgradert utstyr, og dualstack IPv4/IPv6 vil bli aktivert som standard for alle disse kundene i løpet av første halvår 2020. Noen kunder på eldre fibernett kan ikke få IPv6 per i dag, men dette er forventet oppgradert i løpet av 2020.

– Telenor har i langt tid vært en aktiv aktør i arbeidet med å innføre IPv6 i Norge. Vi vil fortsette dette arbeidet for gjenværende kunder gjennom 2020, avslutter Line. 

Over 80 prosent av IPv6-trafikken på VG.no stammer fra Telenor-kunder.

GlobalConnect

GlobalConnect (tidligere Broadnet) er blant Norges største leverandører av internettaksess over fiber til bedriftskunder, men har også et eget forretningsområde for privatmarkedet, HomeNet (se nedenfor). Kommunikasjonssjef Anne Vandbakk i GlobalConnect har svart på spørsmålene til digi.no med følgende kommentar: 

– GlobalConnect har arbeidet med utvikling av IPv6 og vi har levert flere piloter i Norge. Vi arbeider med å konseptualisere tjenesten med tanke på å tilby den bredt i markedet. Dette vil vi komme tilbake til snart.

HomeNet

HomeNet er altså ikke et selvstendig selskap, men GlobalConnects merkevare som betjener privatmarkedet. De tilbyr fiberbasert bredbånd til boliger. IPv6-støtte tilbys derimot ikke.

Les også

– Vi har lite etterspørsel etter IPv6 og støtter ikke dette til våre privatkunder i dag. Vi tilstreber å tilby fremtidsrettede produkter, og vurderer fortløpende når det er behov for å legge dette på roadmap, skriver Brynjar Andersen, direktør HomeNet, til digi.no.  

Altibox 

Altibox var først ute med fiberbasert bredbånd til privatmarkedet i Norge. Til nå har selskapet oppgitt at «ekte» IPv6-støtte til alle kunder ikke har vært mulig, siden nettverksutstyret hos flere av Altibox-partnerne ennå ikke støtter dette. Nå kommer Ragnar Anfinsen, sjefsarkitekt kundeplassert utstyr i Altibox, med en detaljert og oppdatert uttalelse: 

– Altibox har siden oktober 2013 hatt IPv6 tilgjengelig for alle sine kunder. Dette har vært gjort i form av teknologien 6RD som gir ekte IPv6 på innsiden av hjemmesentralen eller 3. parts ruter som kunden har kjøpt selv. Alle kunder med nyere hjemmesentral har muligheten til å skru på 6RD IPv6.

Vi jobber nå med å få på plass «ekte» IPv6-støtte.

Ragnar Anfinsen, Altibox

– Men, vi jobber nå med å få på plass «ekte» IPv6-støtte, og har allerede gjort dette tilgjengelig for cirka 3000 kunder. Vi kjører nå kvalifikasjonstester både for nettverksutstyr og hjemmesentraler. Vi satser på å gjøre dual stack IPv6 tilgjengelig for samtlige kunder til sommeren 2020. Så snart vi er klare for å tilby dette til alle kundene våre, vil vi sette IPv6 som standard for alle kunder som har hjemmesentraler som støtter IPv6.

Les også

– For de kundene som har Google Wifi, så vil det være nok for dem å skru det på i Google Wifi/Google Home Appen. Vi jobber også tett med Google for å få skrudd på IPv6 som standard for alle Altibox-kunder med Google Wifi-utstyr.

ICE

ICE tilbyr mobildata og mobil bredbånd. Kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson har sendt oss følgende uttalelse:

– ICE tilbyr kombinert IP4/IP6 (dual-stack) igjennom standard tilkoblingspunkt (APN «ice.net») for alle telefoner/smartphones. For MBB (Mobile BroadBand) -produktet støttes også dual-stack IPv4/IPv6 for APN «internet».

Dette betyr at ICE tilbyr både IPv4 og IPv6 til samtlige kunder.

Telia

Telia er Telenors største konkurrent på mobilsiden. Kommunikasjonssjef Ellen Cecilie Scheen har sendt oss følgende uttalelse om selskapets status og planer for IPv6: 

– Telia tilbyr per i dag ikke IPv6-støtte til sine mobilkunder for dataaksess. Dette har ikke vært etterspurt i noen særlig grad av våre kunder, men hvis dette endrer seg er dette noe vi vil se på.

Get

I 2012 kunngjorde Get at samtlige kunder skulle få IPv6-tilgang innen utgangen av det samme året. Slik gikk det ikke. I dag er Get eid av Telia. Derfor svarer kommunikasjonssjef Ellen Cecilie Scheen også på vegne av Get:

Les også

– Get lanserte IPv6 i 2012 på utvalgte modemtyper på vår HFC-plattform (Hybrid Fiber Coaxial, journ. anm.) som en opt-out-tjeneste. Etterspørselen har imidlertid vært lav, og det er svært få tjenester som er «IPv6 only». Dette, kombinert med at vi har hatt tilstrekkelig med IPv4-adresser, har gjort at dette ikke har vært prioritert. Noen få sluttkunder har vært særlig interessert, og vi har i dag en håndfull testkunder på fiber, i tillegg til at det per nå er 2,5 prosent av det totale antallet bredbåndskunder på HFC-plattformen som benytter IPv6.

Det foreligger nå planer om å gi kunden denne valgmuligheten på «min side» der kundene administrerer sitt kundeforhold.

Ellen Cecilie Scheen, Telia/Get

– Det er estimert at ytterligere 10 prosent har muligheten til å benytte IPv6 dersom de benytter en ruter som støtter dette – eventuelt aktiverer det i sitt modem hvis de har en type der dette kan aktiveres i eget grensesnitt. Vi har hatt diverse problemer knyttet til modenhet hos våre modemleverandører, også når det gjelder interoperabilitet på klientsiden (mobiler, nettbrett, PC-er med mer), og valgte å slå av IPv6 på de fleste modem, med tanke på at vi skulle gå over til en opt-in-løsning der den enkelte kunde selv aktiverte dette. Dette er også en stor del av årsaken til at ikke vi har rullet ut på våre fiberplattformer. Det foreligger nå planer om å gi kunden denne valgmuligheten på «min side» der kundene administrerer sitt kundeforhold. Akkurat når dette vil skje er ikke klart ennå. 

– På ballen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) virker godt fornøyde med de norske internettleverandørenes evne og vilje til å innføre IPv6. Etaten ser ikke lenger noe behov for å akselerere denne utviklingen.

Avdelingsdirektør Elise Knutssøn Lindeberg i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Avdelingsdirektør Elise Knutssøn Lindeberg i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplever at bransjen i Norge er fremoverlent og på ballen når det gjelder IPv6. Foto: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

– Nkom tok initiativ til en nasjonal arbeidsgruppe for IPv6 allerede i 2011. Det var viktig for oss å sette fokus på dette i og med at det på denne tiden var kjent at adresserommet på IPv4 var i ferd med å gå tomt. Initiativet ble ønsket velkommen av bransjeaktørene som et godt konsept for å diskutere og få frem en åpen dialog om overgangen til IPv6. Arbeidsgruppen hadde årlige møter fram til 2017. Det hele har vært behovsstyrt, og de to siste årene har det ikke vært ytret ønske fra bransjen selv eller andre interessenter om et slikt spesifikt IPv6-forum, sier Elise Knutssøn Lindeberg, avdelingsdirektør for sikkerhetsavdelingen i Nkom til digi.no.

Les også

– Vi opplever at bransjen i Norge er fremoverlent og på ballen. Dersom man betrakter vekst i tilgjengelig innhold på IPv6 og mulighet for å kommunisere på IPv6, så har det vært en jevn vekst i Norge, og der er vi fortsatt langt framme. Jeg tror aktørene har god kontroll også når det gjelder IPv6-tilgang for kundene, sier Lindeberg. 

Test selv

Test av tilkobling via IPv6 hos tjenesten IPv6-test.com.
Test av tilkobling via IPv6 hos tjenesten IPv6-test.com. Skjermbilde: digi.no

Vi oppfordrer lesere som er kunder av andre internettleverandører enn de omtalte, til å fortelle i kommentarfeltet om har tilgang til IPv6 eller ikke. Det kan enkelt testes på denne siden ved å se om det er oppgitt «Supported» i feltet «IPv6 connectivity», slik som på bildet til høyre.

Det samme nettstedet tilbyr også statistikk om disse besøkene. På denne siden vises tallene for besøk fra Norge, noe som ser ut til å være begrenset til under 500 besøk i november via 14 ulike internettleverandører.

En temmelig oppdatert oversikt over de største, norske innehaverne av IPv6-adresseblokker finnes på denne siden.

Norske nettsteder på IPv6

Digi.no kom denne uken med en sak om IPv6 og nettstedene til offentlige virksomheter, hvor vi har testet IPv6-tilgjengeligheten til blant annet et par titalls offentlig eide nettsteder. En langt mer omfattende oversikt finnes på denne siden. Der går det fram at 27 av Norges 50 mest besøkte nettsteder er tilgjengelige på IPv6.

Tilgjengelige på IPv6 er totalt 30 prosent av de totalt 1369 norsk nettstedene som oversikten omtaler, mens 77 prosent har en AAAA-oppføring i en DNS-server som er tilgjengelig på IPv6. Det er mulig å sende epost til 28 prosent av de oppgitte domenene via IPv6.

Les også

Kommentarer (50)

Kommentarer (50)
Til toppen