Ikke tatt i bruk Wifi 6 (eller Wifi 5) ennå? Bransjen forbereder seg på Wifi 7

Åpner for mye høyere datarater, men kan også få andre finesser.

Ikke tatt i bruk Wifi 6 (eller Wifi 5) ennå? Bransjen forbereder seg på Wifi 7
En Wifi 7-enhet vil ha dobbelt så mange antenner som denne Wifi 6-ruteren fra TP-Link. Foto: TP-Link

Så lenge mobildata har begrensninger knyttet til datamengde og innendørs dekning, vil det være behov for andre teknologier som kan levere internettaksess, og da primært wifi.