Slik tar du i bruk avlyttingssikker epost

Ta i bruk OpenPGP på få minutter.

Slik tar du i bruk avlyttingssikker epost
Mange krypteringsteknologier, som PGP, benytter én nøkkel når data skal krypteres og en annen nøkkel når dataene skal dekrypteres. Bilde: Colourbox

Å sende vanlig epost kan på mange måter sammenlignes med å sende postkort fra ferien. Hvem som helst som får tilgang til postkortet, kan lese det. Selv om epost ofte sendes via krypterte forbindelser, er det ikke gitt at dette alltid skjer hele veien. Da kan eposten leses av uvedkommende.