Inntektsras for toppsjefene i Silicon Valley

Inntektene til toppsjefene i de største Silicon Valley-selskapene har falt 80 prosent på to år. Forklaringene er aksjemarkedet.

Inntektene til toppsjefene i de største Silicon Valley-selskapene har falt 80 prosent på to år. Forklaringene er aksjemarkedet.

Avisa San Jose Mercury News offentliggjorde lørdag sin årlige oversikt over inntektene til toppledelsen i de 150 Silicon Valley-selskapene med størst omsetning i 2002. Årets liste omfatter 754 kjente IT-ledere, blant dem Scott McNealy (Sun), Larry Ellison (Oracle), Craig Barrett (Intel), Carly Fiorina (Hewlett-Packard), Thomas Siebel (Siebel), Steve Jobs (Apple), Andy Grove (Intel) og John Chambers (Cisco).

Det dreier seg om mer enn bare lønn. I tillegg kommer bonus, kommisjon, aksjegaver, utløste aksjeopsjoner og verdien av frynsegoder tilknyttet lån, pensjonsplaner, biler med mer.

Samlet sett fikk topplederne i Silicon Valley 1,0 milliarder dollar i 2002, mot 3,8 milliarder i 2001, og 4,7 milliarder i rekordåret 2000.

Inntektene deres er med andre ord falt med nesten 80 prosent. Median-utbetalingen er halvert fra 1,0 millioner dollar i 2000 til 534.000 dollar i 2002.

Hovedforklaringen er fallet i aksjemarkedet, som gjør at opsjoner er stadig mindre verdt. Ledernes samlede uinnløste opsjoner var verdt 2,2 milliarder dollar, mot 16 milliarder dollar for to år siden. I 2000 besto 87 prosent av den samlede lederkompensasjonen på 4,7 milliarder dollar av innløste opsjoner. I 2002 var den samlede kompensasjonen redusert til 1 milliard dollar, hvorav halvparten var innløste opsjoner.

Kommentarer fra "kompensasjonseksperter" går ut på at et opprør mot overdreven lederkompensasjon kan være i startfasen.

Symptomene skal være klare: Forskjellige grupper av investorer – fra småsparere til pensjonsfond – signaliserer stadig større motstand mot millionlønn og opsjonsrelaterte skandaler. Det ventes regler som påbyr aksjonærgodkjenning av opsjonsplaner og andre tiltak for økt åpenhet rundt lederlønningene. Men det vil ta noen år før opprøret gjør seg virkelig gjeldende.

Thomas Siebel topper listen fordi han rundet av sin symbolske dollar i lønn med å gå mot strømmen og løse inn opsjoner for 34,6 millioner dollar. Hoveddelen av de 362 millioner dollar han har mottatt de siste fem årene skyldes innløste opsjoner.

Også Scott McNealy gikk mot strømmen og innkasserte opsjoner for 25,2 millioner dollar. De siste fem årene har han beriket seg med 105 millioner dollar fra sitt virke som toppsjef i Sun.

Intels Craig Barrett satte årsrekord i 1998 med 117 millioner dollar i lønn og andre inntekter. I 2002 innkasserte han 17,6 millioner dollar i opsjoner. Samlet utbetaling fra Intel til Barrett de siste fem årene: 190 millioner dollar.

Siebel, McNealy og Barrett er unntak. To av tre toppledere lot aksjeopsjonene ligge, og nøyde seg med lønn, bonus og assorterte frynsegoder. Typisk for disse er Carly Fiorina som kom på 49. plass med 4,1 millioner dollar – godt hjulpet av bonus for vellykket fusjon – og Steven Jobs som nøyde seg med 3,6 millioner dollar og 64. plass.

Til og med Larry Ellison var beskjeden i fjor. En medvirkende faktor kan være rekorden han satte i 2001 med 706 millioner dollar. I 2002 nøyde han seg med 38.622 dollar, gratisbruk av et Gulfstream V-fly ikke medregnet.

Nederst på lista finner vi Cisco-sjef John Chambers: 1 dollar i lønn, og fire millioner nye aksjeopsjoner.

Til toppen