Innvandrere skal få gratis datakurs

Mange av våre nye landsmenn kan verken norsk eller data, men nå skal de bli fullverdige digitale borgere.

Mange av våre nye landsmenn kan verken norsk eller data, men nå skal de bli fullverdige digitale borgere.

I desember lanserer Moderniseringsdepartementet den såkalte borgerportalen som skal sikre nordmenn offentlige tjenester døgnet rundt. Alle skal få egen signatur og egen postkasse i kommunikasjonen mot det offentlige.

Forutsetningen er at brukerne kan norsk og data.

Moderniseringsdepartementet har derfor bevilget et beløp til programvareselskapet Migranorsk som skal stå for interaktiv opplæring av innvandrere.

Med et dataprogram for asylsøkere og andre utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, tilbyr Migranorsk et lettfattelig språkkurs gjennom voksenopplæringssentra.

Alle tekster er oversatt på video til somalisk, russisk og engelsk, mens spørsmålene skal besvares på norsk. Samtidig får innvandrere opplæring i data som kvalifiserer til eborger-testen.

Migranorsk leverer nettverktøy til 54 voksenopplæringssentra over hele Norge. I Oslo tilbys opplæringen ved Rosenhof skole.

Per i dag er 300 lærere over hele landet skolert av Migranorsk til å lære opp landets innvandere.

– Også innvandrere skal slippe post i postkassen og kunne velge å kommunisere digitalt med det offentlige, sa moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i dag på en pressekonferanse.

Tiltaket er en forlengelse av den såkalte eNorge 2009 planen – det digitale spranget, som ble lagt fram av Meyer 27. juni.

Innen utgangen av 2007 skal nordmenn blant annet kunne velge å motta all post fra det offentlige som e-post. Og dette skal også gjelde innvandrere, eldre og alle som trenger hjelp for å lære Internett og datakunnskap.

– Regjeringen ønsker et samfunn der alle kan delta. Har du ikke datakunnskap skal du få. Og har du ikke datamaskin skal du i nærmiljø få gratis til gang til dette. Ingen skal holdes utenfor, forespeiler Meyer.

For å styrke innsatsen blir det i ettermiddag på Rosenhof skole holdt et møte mellom rektor, elever og datautviklerne fra Migranorsk. Per i dag er 300 lærere over hele landet skolert av Migranorsk og lærer opp de fleste av landets innvandere.

Til toppen