Inprise og InfoStream blir nye Component-partnere

Component Software, antakelig Norges raskest voksende programvarefirma, definerer seg som mekler innen komponentteknologi og kompetansesenter. To nye partnerskap er kunngjort, med henholdsvis Inprise (etterfølger til Borland) og InfoStream.

Component Software, antakelig Norges raskest voksende programvarefirma, definerer seg som mekler innen komponentteknologi og kompetansesenter. To nye partnerskap er kunngjort, med henholdsvis Inprise (etterfølger til Borland) og InfoStream.

Partnerskapet med Inprise gjelder selskapets mellomvare og verktøy beregnet på tjenersiden i store løsninger der målet er å utvikle Internett-løsninger integrert med eksisterende systemer. Det vesentlige produktet for Component Software i den forbindelsen blir den nylig lanserte Inprise Application Server som skal være verdens første til å kombinere de nye standardene for både Enterprise Java Beans (1.1) og CORBA (2.3). Versjon 4 av applikasjonstjeneren er videre tilrettelagt det som er kjent av den kommende Java 2-spesifikasjonen for tjenere, J2EE, som antas å kunngjøres i løpet av desember.

Andre viktige Inprise produkter i partnerskapet blir Java-verktøyet JBuilder, plattformsintegratoren Visibroker og styringsverktøy AppCenter.

Inprise er arvtaker til Borland, og viderefører en rekke kjente utviklerpakker derfra, blant dem Delphi, arvtakeren til Turbo Pascal. Selskapet har et samarbeid med Microsoft, som ønsker å holde denne delen av Inprise levende. Samarbeidet har tilført Inprise rundt en milliard kroner.

De raskt økende behovene på bedriftssiden har gjort dette markedet til Inprises største.

- 70 prosent av omsetningen vår kommer fra bedriftssiden. Pakker til uavhengige utviklere står for 30 prosent, sier Mika Alapiessa, markedsansvarlig for Nord- og Øst Europa i Inprise. - Avtalen med Component Software gjør selskapet til vår eneste partner på bedriftssiden i Norge. Det berører ikke kanalene for utviklerpakkene, som fortsatt vil selges gjennom dagens forhandlere.

Avtalen med Component Software forplikter Inprise videre til å stille med kompetanse og support. Component Softwares bidrag er det Alapiessa betegner som "lokal kunnskap". Selskapet har vært innblandet i en rekke store prosjekter i miljøer som ABB, DnB, Veritas, Ericsson, Hydro, NSB, Oslo Børs, Statoil, Telenor og Telia.

Det andre partnerskapet Component Software kunngjør i dag, gjelder konsulentselskapet InfoStream ASA. Mens Inprise-avtalen gjelder Component Softwares tilgang på verktøy, går InfoStream-avtalen ut på å stille komponenter til rådighet for løsningene som InfoStream bygger. Component Software og InfoStream tar videre sikte på å bygge opp et komponentbibliotek med enkel tilgang for norske virksomheter.

Fra tidligere har selskapene en rekke store felles kunder, blant dem Ericsson, Sparebank 1, Statoil og Svenska Dagbladet.

Alle de nevnte selskapene har preget nyhetsbildet de siste månedene.

Les om Inprise:


Norske bedrifter går glipp av store inntekter på grunn av patentslurv
Velg riktig Java-verktøy
Microsoft betaler Borland 1 milliard

Les om InfoStream:


Infostream skaffer penger
Infostream kjøper billig i Sverige
Betaler to millioner kroner per hode
Salget av SOL Børs i vasken
InfoStream kjøper SOL System for 82,5 millioner

Les om Component Software:


Setter ut alt annet for å fokusere på datavarehuset
UnIT starter datavarehushotell
Datavarehuspris til Oslo Børs
"Datavarehusets far" har noe å si til norske ledere
Norsk esperanto for verdens økonomisystemer
Norsk 100 millioner kroners programvareselskap

Til toppen