Institutt for informatikk, UiB, tar datasikkerhet på alvor

KOMMENTAR: Sak på digi.no kan gi feil inntrykk, mener professorene Hole og Ytrehus.

Institutt for informatikk, UiB, tar datasikkerhet på alvor
Kjell Jørgen Hole (fra v.) er professor ved UiB og daglig leder av Simula@UiB. Øyvind Ytrehus er professor ved UiB og sjefsforsker ved Simula@UiB. Bilde: UiB

Artikkelen i digi.no 17. juni 2016 om manglende fokus på sikkerhet i IT-bransjen kan gi et inntrykk av at Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen (UiB) ikke legger vekt på datasikkerhet i utdanningen av informatikere.

Vi vil gjerne få korrigere dette inntrykket.

Fagfeltet kryptologi er et viktig grunnlag for å skape sikre IKT-systemer. Selmersenteret ved Institutt for informatikk har undervist kurs i kryptologi i en liten mannsalder. Senteret har fått meget gode evalueringer av Norges forskningsråd og har vært en av de beste forskningsgruppene innen informatikk i Norge i flere tiår. Ansatte ved instituttet har også lenge forelest kurs i anvendt datasikkerhet. Gjennom årene har instituttet utdannet en rekke kandidater med Bachelor- og Mastergrad i datasikkerhet. Mange av disse kandidatene har i dag viktige stillinger i norsk næringsliv og forvaltning. Det er derfor grunnlag for å hevde at UiB tar sikkerhet på alvor i sin utdanningen av informatikere.

I 2016 startet UiB og Simula Research Laboratory et nytt forskningssenter innen datasikkerhet. Senteret har fått navnet Simula@UiB. Det har som mål å øke omfanget på utdanningen og forskningen innen datasikkerhet i Norge. Simula@UiB er finansiert av UiB, Simula og Samferdselsdepartementet. Opprettelsen av Simula@UiB viser igjen at datasikkerhet blir tatt på alvor ved Institutt for informatikk og UIB.

Endelig har Institutt for informatikk vedtatt et nytt bachelorprogram i datasikkerhet. Målet for programmet er å utdanne kandidater med solide kvalifikasjoner innenfor datasikkerhet. Programmet gir et godt grunnlag for videre studium på masternivå.

En PhD-utdanning er en forskerutdanning, og derfor svært dyp og spesialisert. Det er derfor urimelig å kreve at PhD-utdanningen skal dekke "alt" innen IKT. Derimot er det grunn til å argumentere for at bachelor- og masterstudenter, som kvalifiserer seg for jobber innenfor drift og utvikling av IKT-systemer, bør lære mer om sikkerhet enn det som er obligatorisk i dag. Dette gjelder ikke bare UiB, men de aller fleste universiteter i Norge og verden forøvrig.

Les mer om: