Integrert e-handelsløsning fra Hansa

Hansa tilbyr en modul som publiserer utvalgte deler av det interne økonomisystemet på Internett. - WebShop er en fullverdig og kostnadseffektiv e-butikk, forsikrer Grant Wallace.

WebShop-modulen i det allsidige økonomisystemet Hansa Financials framstår som fullverdig e-handelsløsning, fordi alle transaksjoner går direkte til økonomisystemet.

- En e-butikk skal ikke fungere alene, sier utvikler Grant Wallace i Hansa. - Den må integreres med bedriftens øvrige infrastruktur, det vil si regnskap, ordre, fakturering, kunderegister og så videre. Hansa WebShop er i utgangspunkt integrert. Du lager en e-butikk ved å velge hvordan du vil publisere utvalgte deler av det interne systemet.

Resultatet er en e-handelsløsning som kan motta ordre og ta i mot betaling, for fra 35.000 kroner og oppover. En "limited edition" gir den grunnleggende funksjonaliteten, mens en "professional edition" tilbyr større tilpasningsmuligheter og kan blant annet besørge kredittkorttransaksjoner.

- Det er en løsning som ivaretar alle hovedmomenter, som ytelse, integrasjon, tilpasningsdyktighet og sikkerhet. Du kan selv prøve demonstrasjonen som vi kjører på vårt nettsted, sier Wallace. Han oppfatter selv WebShop som en selvfølgelig del av bedriftens portal.

Siden WebShop forholder seg til hele Hansa-databasen, kan løsningene legges opp dels som gruppevare, dels som e-handel. Alle de øvrige Hansa-modulene kan nemlig publiseres på et åpent eller lukket IP-nettverk og gjøres tilgjengelig gjennom en nettleser. Som nettstedets demo viser, kan e-butikken også utstyres med grafikk, for eksempel av hvert produkt som tilbys.

- Handler du internasjonalt, kan løsningen legges til rette slik at hver kunde får opplyst priser i sitt lands valuta.

Wallace demonstrerer hvordan Hansa-systemets konferanseegenskaper brukes til å redigere og fornye nettbutikken. Han bruker et minimum med html-tagger for å velge farger og lage linjeskift, og det hele virker faktisk forholdsvis enkelt.

Hansa tenker også WAP. Hansa-tjeneren kan konfigureres slik at registrerte brukere kan vedlikehold timelister og elektronisk post via en WAP-telefon.

Hans Chr. Grønsleth i Hansas norske avdeling sier han allerede har rundt 20 kunder som er interessert i å legge opp en WebShop-løsning. Et par av disse vurderer også en Hansa-basert WAP-løsning.

Les mer om Hansas økonomisystemer:


Hansa gjør økonomisystem til intelligent gruppevare

Til toppen