Integrert løsning til fiskerinæringen

Maritech har kjøpt FarmControl, som er ledende på programvarer for oppdrettsnæringen.

Maritech har kjøpt FarmControl, som er ledende på programvarer for oppdrettsnæringen.

FarmControl, som vil bli døpt om til WiseFarming, har over 100 kunder i 10 land, og vil være fullintegrert med Maritechs WiseFish programvareportefølje. WiseFarming gir brukeren tilgang til all den interne og eksterne informasjonen som er nødvendig for å trekke de riktige beslutninger i forhold til fiskens biologiske utvikling.

Oppkjøpet vil sette Maritech i stand til å tilby sine kunder en fullintegrert løsning for hele verdikjeden for både oppdrett- og villfisk. Maritech har hatt enerett på å selge og supportere WiseFarming globalt de siste to årene.

WiseFarming er en komplett løsning for oppdrettsnæringen. Den holder rede på hele produksjonsprosessen, fra fóring til slakting og planlegging.

Til toppen