Integrert løsning til fiskerinæringen

Maritech har kjøpt FarmControl, som er ledende på programvarer for oppdrettsnæringen.

FarmControl, som vil bli døpt om til WiseFarming, har over 100 kunder i 10 land, og vil være fullintegrert med Maritechs WiseFish programvareportefølje. WiseFarming gir brukeren tilgang til all den interne og eksterne informasjonen som er nødvendig for å trekke de riktige beslutninger i forhold til fiskens biologiske utvikling.

Oppkjøpet vil sette Maritech i stand til å tilby sine kunder en fullintegrert løsning for hele verdikjeden for både oppdrett- og villfisk. Maritech har hatt enerett på å selge og supportere WiseFarming globalt de siste to årene.

WiseFarming er en komplett løsning for oppdrettsnæringen. Den holder rede på hele produksjonsprosessen, fra fóring til slakting og planlegging.

Til toppen