Integrert UMS og IP-telefoni på markedet

Telefonselskapet lanserer integrert mobil internlinje, UMS og IP-telefoni mot SMB-markedet.

Telefonselskapet lanserer Telecom Europe R7.0 som er den første løsningen i Norge for SBM markedet med mobil internlinje, integrert UMS og IP telefoni i en og samme løsning.

Tidligere har slike løsninger kun vært tilgjengelig for store bedrifter. Telecom Europe R.7.0 er produsert av Ericsson og distribueres av Telefonselskapet i det norske markedet.

Denne nye løsningen gir muligheten til fleksible arbeidsformer med større tilgjengelighet. Med mobil internlinje kan alle tjenestene i hussentralen overføres til brukerens mobil-eller hjemmetelefon. En hvilken som helst telefon kan knyttes opp mot Telecom Europe R7.0 og kontortelefon og mobiltelefon kan ringe samtidig. Den mobile brukeren kan for eksempel delta i telefonkonferanse eller kolleger på hjemmekontor kan svare for sentralbordet.

Et felles meldingsgrensesnitt gir muligheter for at talepost kan kobles mot e-post (UMS). Ved at UMS er integrert i Telecom Europe R7.0 har ikke bedrifter behov for å investere i eksterne PCèr med kostbare talesystemer. Talemeldinger kan dermed leveres som e-post og lagres eller videresendes på en enkel måte.

Telecom Europe R7.0 har også funksjoner for IP telefoni. Dette gir muligheter for å knytte seg opp mot interne brukere via datanettet. Dermed kan små avdelingskontorer eller hjemmekontorer gjøres til en fullintegrert del av taleløsningen uten å generere trafikkostnader i telefonnettet.

Les mer om:
;