Intel åpner utviklingssentre i u-land

Intel åpner fire sentre i u-land for utvikle nye produkter til lokale markeder.

Intel åpner fire sentre i u-land for utvikle nye produkter til lokale markeder.

Ifølge Intel krever markeder i utviklingsland særskilte produkter spesielt tilpasset lokale forhold. Derfor åpner selskapet fire nye utviklingssentre, i henholdsvis Bangalore (India), Kairo (Egypt), Sao Paolo (Brasil) og Shanghai (Kina).

Sentrene skal først og fremst sette seg inn i lokale forhold og legge dem til grunn for produktutvikling. Målet er å sammenfatte lokale krav til klare plattformdefinisjoner. Sentrene skal rekruttere designere, systemarkitekter og etnografer lokalt for å overse produktutviklingen.

Lokale forhold som Intel mener kan spille inn er tilgang til teknologi, andel lesekyndige, mangel på infrastruktur og spesielle miljøforhold.

Til toppen