Intel fikk medhold mot Intergraph

Intels anke mot Intergraph førte fram. Retten sier at Intel ikke er forpliktet til å holde Intergraph ajour med sine utviklingsplaner.

Intels anke mot Intergraph førte fram. Retten sier at Intel ikke er forpliktet til å holde Intergraph ajour med sine utviklingsplaner.

Ankeinstansen legger til at Intels monopol på prosessorer til PC-industrien er oppnådd på lovlig vis. Siden Intel ikke har en tilsvarende andel innen grafikkprosessormarkedet for de samme maskinene, kan ikke Intergraph påberope seg argumenter knyttet til utilbørlige konkurranseforhold innen PC-grafikk.

Ankeinstansen bestod av to dommere som forfattet en felles avgjørelse på 43 sider.

Rettskrangelen mellom Intel og Intergraph omfatter også en strid om Intels tilgang til Intergraphs Clipper-teknologi. I forrige måned fikk Intel rettens medhold i at det har lovlig tilgang til Intergraphs patenter. Intergraph har anket denne avgjørelsen.

De juridiske stridighetene har pågått siden juni 1997. I desember i fjor kunngjorde Intergraph sin tilbaketrekning fra PC-markedet.

Intel etterforskes av de amerikanske konkurransemyndighetene FTC (Federal Trade Commission) for mistanke om brudd på antitrustlovene.

Til toppen