Intel: Flere standarder for digital TV

I vår gikk Intel, Microsoft og Compaq inn for PC-orienterte standardformater i digital TV. Torsdag kunngjorde Intel et nytt og motsatt standpunkt, og støtter kringkasternes krav om teknologi for 18 ulike formater.

I vår gikk Intel, Microsoft og Compaq inn for PC-orienterte standardformater i digital TV. Torsdag kunngjorde Intel et nytt og motsatt standpunkt, og støtter kringkasternes krav om teknologi for 18 ulike formater.

Intel kunngjorde samtidig et samarbeid med en gruppe selskaper innen kringkasting og forbrukerelektronikk for å finne fram til en rekke standarder innen digital TV - for blant annet filoverføring, bildehåndtering, menyvalg osv.

Det nye standpunktet har fått merkelappen "Open Digital Broadcast Initiative".

I april gikk Intel, Microsoft og Compaq inn for digital tv-overføringer etter "progressive scan"-prinsippet. Men kringkasterne ville stå ved de "interlaced"-formatene de har utviklet gjennom mange år, for ikke å komme på etterskudd i forhold til offentlige tidsfrister.

"Progressive scan" var i virkeligheten et forsøk på å få folk til å flytte PC-en til TV-rommet. Det er den teknologien som allerede brukes på dataskjermer, mens kringkasternes "interlaced"-format krever tilpasninger - og kvaliteten blir likevel langt dårligere. Intel hadde dannet konseptet "PC theater systems" for å legge opp til en markedskrig mellom TV og PC. Nå innrømmer de at dette var fåfengt. Konseptet vil leve videre, men skal heretter beskrive ulike enheter som integrerer data og fjernsyn.

Intel hadde innkalt en rekke journalister til sitt hovedkvarter for å kunngjøre det nye standpunktet. Referentene forteller at det ikke har vært mulig å få kommentarer fra Microsoft eller Compaq.

Intel vil søke tillatelse til prøvedrift av digital tv i Santa Clara i California. Neste høst skal 26 amerikanske TV-stasjoner innlede prøvesendinger med digital TV. Etter myndighetenes tidsplan skal alle gå over til digitale TV-signaler innen 2006.

Til toppen