Intel forbereder grafisk offensiv

Brikkesettet 810 som kommer i juni, innleder en serie på fire grafiske brikkesett for alle segmenter i markedet, også bærbare PC-er. Intel ønsker å gjøre seg gjeldende i markedet for grafikkbrikker.

Brikkesettet 810 som kommer i juni, innleder en serie på fire grafiske brikkesett for alle segmenter i markedet, også bærbare PC-er. Intel ønsker å gjøre seg gjeldende i markedet for grafikkbrikker.

Det lenge ventede 810-settet, tidligere kjent som "Whitney", ble formelt kunngjort i går samtidig med 466 MHz-utgaven av Celeron-prosessoren. Det er beregnet på lavpris PC-er, og skal gjøres kommersielt tilgjengelig i juni. 810 integrerer grafikk og lyd med en rekke andre interessante funksjoner. 810 gjør det det mulig å kjøre DVD i programvare framfor med spesielle brikker. Det skulle gjøre det billigere å lage lavpris PC-er med DVD. Settet tilbyr også en krets som genererer tilfeldige tall. Denne vil kunne brukes av krypterende programvare med tanke på anvendelser innen elektronisk handel.

Ifølge News.Com følges denne kunngjøringen av flere andre de nærmeste månedene.

Først ute blir i752, et brikkesett med grafikkmotoren til 810, beregnet på PC-er i det midtre prissegmentet. Seinere kommer i754 med høyytelses grafikk for det øverste prissegmentet.

For bærbare PC-er, arbeider Intel på en grafikkbrikke kjent under kodenavnet "Mont Blanc".

Intel prøvde seg i februar i fjor med en høyytelses grafikkbrikke, i740. Denne ble priset forholdsvis høyt, og ble raskt utkonkurrert av rimeligere og raskere brikker fra konkurrentene. 810 skal ha bedre grafikk enn i740, men retter seg mot lavprissegmentet. Intel mener integreringen av ulike multimediafunksjoner kan gi et prisfall på mellom 50 og 100 dollar, anslagsvis 400 til 1000 kroner, per PC til konsument.

Blant PC-leverandørene som sier de vil levere Celeron-PC-er med 810-settet, er Compaq, Hewlett-Packard, IBM og Dell.

Til toppen