Intel godtar straff i Japan

Intel godtar å endre sin forretningspraksis i Japan etter pålegg fra landets konkurransetilsyn.

Intel godtar å endre sin forretningspraksis i Japan etter pålegg fra landets konkurransetilsyn.

I begynnelsen av mars ble det kjent at Intel ble anklaget av det japanske konkurransetilsynet (kjent på engelsk under betegnelsen Japan Fair Trade Commission eller JFTC) for brudd på landets antimonopollover. Intel avviste anklagene.

    Les også:

I går gikk Intel ut med en erklæring der man godtar begrensningene som tilsynet pålegger selskapets forretningspraksis i Japan, samtidig som man avviser tilsynets tolkning av sakens faktiske grunnlaget.

Intel har inngått avtaler med fem japanske PC-produsenter der disse innrømmes rabatter mot å avstå helt fra å kjøpe prosessorer fra konkurrenter som AMD eller Transmeta, eller sterkt begrense slike innkjøp. Det førte, ifølge tilsynet, til at konkurrentenes markedsandel i Japan ble redusert fra 22 prosent i 2002 til 11 prosent i 2003.

Tilsynet mener denne praksisen strider mot japansk lov, noe Intel avviser.

Intel godtar likevel å avstå fra å inngå avtaler av den typen tilsynet mener er lovstridig, samt å underkaste seg tilsynets kontrollrutiner. Det er ikke klart om selskapet vil straffes på annen måte, for eksempel en bot.

Til toppen